WANDELTOCHT BIJ EERSTE LUSTRUM 68 19 okt. 1857 Simon Reinbach, 40 jaar, candidaat-notaris. Reden: vraagt een geregelde reispas aan voor België, Frankrijk, verschillende Duitse staten, Zwitserland en Italië, (kosten f. 4,95) 30 dec. 1857 Klaasje Abbenes, echtgenote van Jacob Mooy, 35 jaar, met 3 kinderen, t.w. Roelof, Neeltje en Jacob, resp. 7, 6 en 4 jaar. Reden: begeeft zich naar haar echtgenoot in Sydney, Australië, (kosten f. 8,40) 4 febr. 1858 Willem Dumont, 27 jaar, boerenarbeider. Re den: is op 31 jan. 1858 ontslagen uit militaire detentie te Leiden en kan nu waarschijnlijk werk krijgen in Pruisen. Certificaat van onvermogen. 23 febr. 1858 Hendrik Stooker, 40 jaar, koopman. Reden: reis naar België, Frankrijk, Engeland en Duitsland, (kosten f. 4,95) 12 mrt. 1858 Joseph Wubbe, 28 jaar, koopman. Reden: reis naar België en Frankrijk, (kosten f. 4,95) 26 apr. 1858 George Allen Taylor, 25 jaar, scheepsagent met echtgenote Joanna Frederika Bruis. Reden: reis naar Duitsland, (kosten f. 4,95) 29 juni 1858 Hendrik Franciskus Antonius Janzen, 21 jaar zoon van Johannes Eilardus Janzen en Clara Louise Meijer. Reden: reis naar België, Frank rijk en Engeland, (kosten f. 4,95) 1 juli 1858 Henriëtte Othelina Wipff, geboren Casembrood, 39 jaar, met zoon en dochter van 14 en 13 jaar. Reden: reis naar Aken. (kosten f. 13,35) 29 juli 1858 Jacob Rijkers, 29 jaar, Instituteur (kostschoolhou der). Reden: reis naar Duitsland, (kosten f. 4,95) A. VAN BRENKELEN. In het novembernummer van 1993 van "De Jut ter" vonden wij een verslag van de wandeltocht die door de H.H.V. in samenwerking met de "E.H.W.V. de Jutter" was georganiseerd ter ge legenheid van ons eerste lustrum en op 9 ok tober 1993 werd gehouden. Ter herinnering aan deze wandeltocht was er voor de deelnemers een vaantje en een sticker ontworpen met daar op de afbeelding van de Bethelkerk, een kerk welke inmiddels uit het stadsbeeld is verdwe nen. Het ontwerp was vervaardigd door de heer Klaas Jellema, lid van de H.H.V. Tevens had hij de wandelroutes van 5, 10, 15 en 20 km sa mengesteld met bijbehorende beschrijving en bij zonderheden betreffende wat er zoal te zien was. Zaterdag 9 oktober werd een prachtdag en uit stekend geschikt voor het maken van een fijne wandeltocht. Uit de eigen stad konden 68 in schrijvingen worden genoteerd waaronder een tiental leden van de W.S.V. "De Razende Bol", 12 personen van Scouting "De Jutter-Willems oord" en een aantal leden van de E.H.W.V. "De Jutter". Van buiten meldden zich 7 leden van de wandelsportvereniging "E.M.M." uit Heem stede en 35 individuele deelnemers, komende uit Bennebroek, Bussum, Alkmaar, Amsterdam, IJmuiden, Anna Paulowna, Schagerbrug, Den Oever, Eindhoven, Naarden, Foxhol, Utrecht, Zandvoort en een Engels echtpaar uit Osna- brück. Om ruim drie uur waren alle deelnemers op het punt van vertrek teruggekeerd en had den genoten van een mooie wandeltocht. Allen waren content met de organisatie en hadden het naar hun zin gehad. Nadat alle deelnemers huiswaarts waren ge gaan, brachten de heren Zegel en Van Wolferen namens de H.H.V. hun dank over aan het be stuur van "De Jutter" voor de ondervonden me dewerking aan de organisatie van deze eerste historische wandeltocht.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 12