67 met een koopvaardijschip uit de haven van Nieuwediep. 21 feb. 1850 Johan C.Wubbe, 32 jaar, koopman. Reden: reis naar België en Frankrijk, (kosten f. 4,95) 4 mrt. 1850 Adriaan Rijkerd, 45 jaar en zoon Jacob Rijkerd, 20 jaar. Reden: De zoon gaat in Leipzig voor 1,5 jaar naar een conservatorium. De vader vergezelt de minderjarige zoon op zijn reis en keert daar na terug naar Den Helder, waar hij beambte is op de Rijkswerf "Willemsoord", (kosten f. 9,90) 16 juli 1850 David Grunwald, 60 jaar. Koopman, geboren te Ney- schweiz in Rusland. Reden: wil zich naar België begeven. Krijgt een certificaat van onvermogen. 23 sept. 1850 Comelia Brand en twee kinderen, t.w. Jan en Henriëtte. Reden: gaat terug naar haar echtge noot de heer Van Coevorde, koopman te Soe- rabaja. Comelia was in januari 1849 met het schip Pieter Floris aangekomen en vertrekt nu met een koopvaardijschip uit Den Helder. jan. 1851 Jan Spruit, kleermaker. Reden: vraagt reispas aan voor België en Duitsland. Krijgt een certi ficaat van onvermogen. 28 mei 1851 Johan Frederik Ziters, kanonnier le klasse. Re den: vraagt reispas aan voor Hanover. (kosten f. 4,95) 29 mei 1854 Comelis Bakker, 42 jaar, boekhandelaar en Wethouder. Reden: maakt een reis door België, Frankrijk en Duitsland, (kosten f. 4,95) 22 juni 1854 Jacob Mijnoud Engelberts, 50 jaar, luitenant kolonel, garnizoenscommandant. Reden: reist met zijn echtgenote Susanna Elisabeth Remy en dochter Fouisa Elisabeth Albertina naar het Koninkrijk Pruisen, (kosten f. 8,40) 1 juni 1855 Jacob van der Haar, 54 jaar, hoofdonderwijzer met zoon Johannes Willem, leerling-boekver koper. Reden: maken een reis naar Frankrijk, (kosten f. 8,40) 14 juni 1855 Simon Fastdrager, 45 jaar. Scheepsbouwmees ter met echtgenote Machtilda Barbara Lelz. Reden: voor een reis naar België, Frankrijk en Duitsland, (kosten f. 8,40) 30 nov. 1855 Jan Klaas Weyland, 19 jaar. Smid. Reden: reis naar Egypte, (kosten f. 5,-) 26 mei 1856 Johannes Bemardus Tuberk (Toeburoek), 23 jaar, kleermaker. Reden: reis naar Duitsland, (kosten f. 4.95) 4 juli 1856 Adriaan Rijkers, 51 jaar met echtgenote Dina Elisabeth, 22 jaar. Reden: reis naar Duitsland, (kosten 2 x f4,95) 19 mrt. 1857 George Hendrik Happe, 21 jaar, soldaat. Reden: reis naar Westfalen (kosten 7 april 1857 Albertus Agathus Deenik, 45 jaar, lector op wachtgeld en zoon Bemardus Anthonius Aga thus, 15 jaar. Reden: reis naar Duitsland, Zwit serland, Frankrijk en België, (kosten 2 x f4,95) 27 mei 1857 Catharina Johanna Fastdrager, 21 jaar. Reden: haar echtgenoot, Pieter Haagen, is 2e stuurman op het Nederlandse koopvaardijschip "Doctrina Amicitia". Zij maakt een reis mee naar Zweden, (kosten f. 4,95)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 11