- Er zijn plannen voor de bouw van een nieuw (gemeentelijk) havenkantoor aan het Nieuwediep op het parkeerterrein bij de Watersportvereniging "H.W.N." bij de Van Kinsbergenbrug. In de verdere gevolgen van dit plan wordt de sloop van de Atjehloods genoemd. - De Helderse watertoren is versierd met een kunstwerk "Wind, water en lucht", dat 's avonds wordt verlicht, zodat de toren ook dan in de wijde omtrek zichtbaar blijft. Ook kan men thans de windrichting en -kracht aflezen. Dat is wat anders dan met de natte vinger van de vletterlui en jutters vroeger op de Dijk. - En dan de historische gebeurtenis van de eeuw: de Rijkswerf is verhuisd naar de nieuwe locatie op de Nieuwe Marinehaven. Het oude terrein ligt er thans goeddeels ver laten bij, maar er zijn gelukkig plannen tot het grotendeels behouden van een stuk histo rie, zoals gebouwen en dokken. - De storm in de laatste week van januari leverde een ouderwets beeld op: hoog water, het Wierhoofd onder de golven en drukte op de Dijk - en in de luwte achter de schutting bij de Windwijzer. Het werd vooral interessant toen er van het schip "Hamburg Star" een twintigtal containers (zo groot als een huiskamer) over boord sloegen, waarvan er verscheidene aan spoelden tusen Kaap Hoofd en Falga. De inwoners van Den Helder bleken de naam Jutters niet ten onrechte te dragen. Massaal trok men met auto, fiets, bromfiets of lopend er op af, want de kust lag bezaaid met vele duizenden sloffen en pakjes sigaretten. De buit zal dus wel in rook opgaan. 71 Het Hervormde kerkje van Julianadorp was het middelpunt van heftig oplopende discussies.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1993 | | pagina 7