SCHENKINGEN AANSCHAFFINGEN Van de heer Ph. M. Bosscher: dossier betreffen de de "Verovering van de oorlogsschepen van de Republiek door de Franse cavalerie in 1795", waaraan in 1989 een expositie werd gewijd in het Helders Marinemuseum. Van de heer W. Kalkman: diverse bescheiden. Van mevrouw Ingelse: de brochure "Een eeuw water". Van drs. G.H. van Heusden te Hoom: boeken over de journalistiek. Van mevr. A. Limonard: 77 dia's van Den Helder. Van kantoor Helders Weekblad: luchtfoto's van Den Helder. Van de heer H. Horsman: Brochure "Kent gij Den Helder en Huisduinen?" (1928), Egner- boekjes met verschillende titels, twee boekjes, uitg. Wezenfonds "Texels Belang" druk Egner, Bekendmaking burgemeester Ritmeester d.d. 22-04-1942, vier tekeningen waaronder het Helders gemeentewapen, enige diploma's, getuigschriften, puntenlijst. Van de heer J. Timmermans: negatieven van eni ge gebouwen te Den Helder. Van de heer Van Groenou: stempels en boekjes van de Vleeskeuringskring Den Helder. Van mevrouw Gusti de Soeten-Kramer uit Utrecht: een reclame-kaart van de fa. Troost uit Helder. Van de heer H.J. Rondel: diverse boeken, rap porten en artikelen betreffende Den Helder. Van de heer Jos Schilder: Scriptie betreffende de Zijpe, de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal en onlusten aan het Koegras, mei 1824, door Jan Oskam, juni 1980. Van mevrouw J. Hoogerwerf-Folmer: twee boekjes van haar vader D.C. Folmer, "Zonen der Zee", avontuurlijke vertellingen uit de zee manswereld door L. Mets Fz. en "Robinson Crusoë" door L.P. de Vries. Van de heer B. Reurling: Bundel 1938 (XII), "Westfrieslands Oud en Nieuw". Van de heer H.J. Rondel: groot formaat foto van een replica van de Zeven Provinciën tijdens de De Ruyterfeesten te Den Helder in 1907. "De Dikke Boot", herinneringen aan Hr. Ms. "Karei Doorman" door Arie Hoog. "Gedenkboek Enys House 1940 - 1946", het K.I.M. tijdens de Tweede Wereldoorlog, door V.J.L. Blom. "75 Jaar M.L.D.", door G.H. Kamphuis. "De Spoorstraat", door Bounty Oude Diepeling en Kar Kast. "Schaakvereniging Morphy Schaakmat Combinatie 90 jaar, 1902-1992", namens de jubileumcommissie door J.P. Ambriola. A. M. WITSENBURG. 39 Electrische Hygiënische Luxe Broodbakkerij Meermalen met Hoogste Onderscheidingen bekroond. Intern. Bakkerij-Tentoonstelling Den Haag 1898, Verguld Zilveren Medaille, Amsterdam 1906, Gouden Medaille. Amsterdam 1914, I.B.A. Gouden Medaille. Specialiteit in Machinaal Roggebrood Hollandsch, Fransch en Weenerbrood HOOFDGRACHT 38. - Tel. 82

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1992 | | pagina 7