56 dat hem wel het vaderschap van Hortenses zoon, de latere Napoleon III, is toegeschreven. Na de inlijving van ons land bij Frankrijk werd VerHuell "algemeen bevelhebber der reeden en havens van het Noorden". Als bevelhebber van Den Helder reageerde hij na het uitbreken van de opstand tegen het Franse gezag (november 1813) niet op verzoeken van G.K. van Hogendorp en anderen, om zich bij de opstand aan te sluiten. Een in december 1813 door de nieuwe souverein koning Willem I gestelde eis tot overgave van de vloot negeerde hij eveneens. Pas begin mei 1814 gaf hij de stelling Den Helder over op bevel van de Franse koning Lodewijk XVIII. Turksma gaat in zijn boek uitvoerig op deze periode in en concludeert dat VerHuells optre den "een goede uitwerking" had: hij behield im mers de vloot voor Nederland en voorkwam dat de schepen in handen van de Engelsen vielen. VerHuell is naar Parijs gegaan, heeft in 1816 vergeefs gepoogd weer in Nederlandse dienst te komen, maar heeft zich daarna vele jaren als organisator van de zending aan de protestantse zaak gewijd. Hij stierf in 1845 te Parijs. Hoewel er al veel meer over VerHuell geschre ven is (1911, 1927, 1955, 1969), heeft Turksma nog weer veel nieuwe gegevens in Nederlandse en Franse archieven verzameld en een goed gedocumenteerd, genuanceerd beeld geschetst van een zeer bekwaam manager, vóór alles marineman, maar te naïef en te star voor de diplomatie. Het uitvoerig gedocumenteerde boek telt 220 pagina's en kost f 39,50. J.T. BREMER <v ;s.. Het fort „La Salie" naar een afbeelding uit het boek van L. Turksma

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1992 | | pagina 24