43 het hart open. Er werd ook geapplaudiseerd bij het aanschouwen van dit tafereel, dat uite raard ook herinneringen opriep aan onze vooroorlogse Stafmuziek en de na-oorlogse parade op de Javastraat en het Julianaplein. - Half oktober heeft eindelijk de officiële eigendomsoverdracht plaatsgehad van de toren van de Opstandingskerk aan onze ver eniging, waardoor de toren nu voor het nage slacht behouden blijft. - Over de invulling van het terrein van de vrij komende Rijkswerf verscheen op 13 oktober een (zoveelste) rapport. Echter, veel duide lijkheid over de mogelijkheden voor de plan nen van de H.H.V. was er niet uit op te maken. - De lichttoren Kijkduin, de officiële naam van de vuurtoren Lange Jaap op Huisduinen, krijgt een nieuw lichthuis (bericht in de Helderse Courant van 29 oktober). Bij het verschijnen van dit blad zal het karwei wel achter de rug zijn en blijft het vertrouwde vuurtorenlicht weer een baken voor elke naar zijn stad terugkerende Nieuwedieper, zowel te land als ter zee. - De in "Levend Verleden" van maart 1991 aangekondigde aankoop door de gemeente van de oude Lutherse kerk op hoek West- gracht-Breewaterstraat is thans gerealiseerd. Er in zullen 13 woonappartementen worden gebouwd door de Algemene Woningbouw vereniging "Nieuwediep". - Het monument "Voor hen die vielen" op het Havenplein is nu helemaal in de verdrukking gekomen door de bouw van een hotel naast het restaurant "Lands End". Na alle ver plaatsingen van het monument na 1945 is het thans in de ongunstigste situatie tot nu toe gekomen. Adelborsten marcheerden door de stad... Hierbij een vooroorlogs plaatje van het Koninklijk Instituut

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1992 | | pagina 11