66 BESTUURSMEDEDELINGEN Ons 600e lid In de week van 30 november 1990 meldde zich ons 600e lid in de persoon van mevrouw G. Maats-Rijkers. Als welkomstgeschenk ontving zij alle verschenen nummers van ons blad "Levend Verleden". In een schrijven aan het College van B. en W. van Den Helder en aan de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg te Zeist heeft de H.H.V. zich bereid verklaard medewerking te verlenen en eventueel initiatieven te nemen, die kunnen leiden tot het behoud van die gebouwen van de Rijkswerf, die bepalend zijn voor het betreffende stadsbeeld. Voorop staat hierbij de uit de eerste helft van de vori ge eeuw daterende bebouwing langs het werfkanaal aan de Weststraat en het eveneens uit die tijd daterende magazijn 6, zichtbaar vanaf de Zuidstraat. Verder het unieke dok uit 1822 met het bijbeho rende pompstation, het z.g. graanpakhuis. Op zaterdag 3 november 1990 werd in Hoofddorp het symposium "Holland rond 1840" gehouden. De H.H.V. werd vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer J. Zegel, en de heren A. van Brenke- len en drs. W.F. de Haan. Het aantal inzendingen, waaronder ook ons werkstuk, overtrof ieders ver wachting en bedroeg 35. Voor Noord-Holland werd het werkstuk van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland over Wognum tot het "meest goede uitgeroepen. Op de jaarlijkse feestcocktail van de carnavalsvereniging "De Krabbetukkers" op 10 november 1990 werd het bestuur van onze vereniging door Prins Hans de Eerste tot "Heerlijkheid van Waaienburg" benoemd. Hij roemde de eerste oprichters en het huidige bestuur voor hun grote inzet, die geleid heeft tot een groter historisch besef in onze stad en tot een ledental van 580 (inmiddels reeds 627) leden van de H.H.V. Helderse Historische Reeks Tijdens een zeer geslaagde avond op 12 november 1990 vond in café-restaurant "De Branding" te Huisduinen de presentatie plaats van het eerste deel van onze historische reeks, een herdruk van de in 1943 clandestien verschenen dichtbundel van Christiaan Terpstra "53_ N.B." Deze bundel werd door de heren Brandsma en Bremer opnieuw bewerkt. Na een lezing door Jan Bremer en een voor dracht door Sint Maarten in de persoon van Henk Brandsma, in pij en op sandalen, werd de bundel aan de aanwezingen aangeboden en enthousiast door een groot aantal leden gekocht.Een klein aan tal exemplaren is nog beschikbaar en te bestellen bij: de heren J.A. Zegel, Badhuisstraat 96c, en A.J. van Wolferen, Bremstraat 24 Den Helder. Aan het bestuur van de museum-boerderij in oprichting te Julianadorp werd door ons adhaesie betuigd aan het voornemen om tot oprichting te komen van een museum in de fraai gerestaureerde stolphoeve aan de Klaverstraat.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1991 | | pagina 1