104 volgende morgen nogmaals een poging gewaagd. Opnieuw werd de "Drente" tot dicht bij de "Haaks" gemanoeuvreerd en ditmaal lukte het een sleepverbinding tot stand te brengen. Uit de scheepsverklaring van de "Drente": "Wij stelden daarna koers naar zuid-zuidoosten, teneinde ruim vrij te blijven van de Haaksgronden. Volgens onze peilingen was het lichtschip zes zeemijlen in oost-noordoostelijke richting van haar oorspronkelijke ligplaats wegge dreven" Toen de "Drente" met haar sleep naar Den Helder stoomde, draaide de wind naar het noordwesten en nam in kracht en hevigheid toe. Met langzaam draaiende machine en met de kop op de wind bleef de sleepboot de nacht van 9 op 10 decem ber afrijden. Toen de volgende morgen het weer iets verbeterde werd de "Haaks" via het Schulpengat naar de rede van Den Helder gesleept. Met hulp van de sleep boot "Assistent" werd het lichtschip diezelfde dag veilig in de haven afgemeerd. De directie van bureau Wijsmuller verzocht de directeur van het loodswezen een passende beloning toe te kennen, boven het contractuele bedrag van duizend gulden. Na een langdurige briefwisseling en een aantal besprekingen, waarbij van de zijde van het rijk zelfs werd beweerd dat het lichtschip niet in nood was ge weest (1), kende de minister van defensie, waaronder het loodswezen ressorteerde, een extra bedrag van duizend gulden toe. Voor twee duizend gulden waren twee sleepboten, die aanzienlijke schade op liepen, drie dagen en nachten in de weer geweest. Het toegekende bedrag was lang niet toereikend om de gemaakte kosten te dekken. (Foto's uit collectie G.v.d.Burg) G. van der Burg. Noot van de redactie: Nadat zich een paar maal met de lichtschepen een soortgelijke situatie had voorgedaan als hiervoren omschreven, werden de paddestoelankers lichter van ge wicht en de ketting zwaarder gemaakt. Hoewel een lichtschip met stormweer dan wel ging krabben" en daardoor iets uit positie geraakte, is sindsdien ketting breuk goeddeels voorkomen. K. SaaAt bijdnagen aan dtvenAe dagbladen en. tijdn chntfStent veviA dienen van de hand van §en van den Bung bij. Ptnoda /ïkuüdLem te Schoon!: d/een te hoog i^SS) en karnen, ween. oj geen ween."

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 6