102 ileecU eenden, namelijk in onn venerujgxiujnblad rui. k, levende onó lid ken van den. Bung., auleun van een iweelal boeken oven. de eenleepvaanl een btjdnage. Hienanden een venhaal oven hel iLcklncklp "Haahnin nood bij. Üen Helden, helwelk wij -orden dankzegging aan de auleun- gaanne opnemen. LICHTSCHIP "HAAKS" IN NOOD. Van vrijdag 6 december tot dinsdag 10 december 1929 was het geen weer om zelfs maar een hond naar buiten te sturen. De wind rammelde aan de ramen en schudde de arcpannen. De regen kwam met bakken naar beneden en de hevige west-zuidwesterstorm waarin windstoten met orkaankracht voorkwamen, teisterde het Nederlandse kustge- bied Hoge golven beukten duinen en dijken, maar vooral op ree was loos. Door de weerberichten gewaarschuwd hadden de meeste zeeschepen een veilige aven opgezocht of waren verder zee in gestoomd, weg van de gevaarlijke kust. Vooral de lichtschepen kregen het zwaar te verduren. Stevio- verankerd mar- eerden ze, als trouwe wachters, de gevaarlijke zandbanken voor de Zeeuwse Hol- n^Sh-en+ kïSt" fiddelen van voetbeweging hadden deze schepen niet. Wan neer bij stormweer de ankers niet meer hielden of de kettingen braken, was zo'n lichtschip aan wind en golven overgeleverd en werd het naar die plaats gevoerd waarvoor het andere schepen juist moest waarschuwen. Gelukkig waren ze metradio- e me uitgerust, zodat directe communicatie met de wal mogelijk was. bPrurh?pdH T" 6 °P 7 december werd het lichtschip "Haaks", dat boven de beruchte Haaksgronden verankerd lag, door een enorme grondzee getroffen waardoor »tr5K 2?gJiï0rd1 reserve -anker kon as net lichtschip al 2? nujl m de richting van de kust gedreven. Enige uren later ak ook de ketting van dat reserve-anker en dreef het lichtschip nog dichter naar de kust. Men presenteerde daarop het derde en laatste anker. De commissaris van het loodswezen in Den Helder, die door de kapitein van de lirS hPer W^S lngellcht' besloot, omdat de storm bleef voortduren, het lichtschip naar de haven van Den Helder te laten slepen. vnnv a?ideS®mber 192;J.lag de sleepboot "Groningen" in de haven van Nieuwediep klaar (gebouwd^n11920*)11" 1 tgi3Ch^"P®en voor die tÜd moderne stoomsleepboot van 750 pk. Jgebouvd in 1920), stond onder bevel van kapitein B. Kuiper. De agent van Bureau ;Sip nïï; binnen Ïfsllp^^ S&f KU±Per °pdracht beb d"ht-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 4