ging zich tr van een daarvoor dat de rt hij alle an toch maar zij zo kun- irergade- cis en ïoemen cis) en tenslotte ang van het Lg met de te nemen. i een korte voor en aks ont- voor onze er". Hij ebben kun- aarvoor eschreven chap "Oud eiden met Wieringer- drs. J.T. Ie Zaken bewoning r Helder door ons /vest Neder- werd aan- onze ver toe te ioor leden genheid rlolland, ïraven- verleend leeds Dok hierbij tcursie plaats- 101 ochenkin; ;en lij ontvingen de onderstaande schenkingen waarvoor onze hartelijke dank. Van dhr K.dellema het boek "Trouwe vrienden" als beloninr wegens wegens getrouw schoolbezoek aan school 3 uitgereikt aan Hendrikus Jellema op 6 mei 1913, alsmede 15 medailles van de stadswandelingen van Turnlust van 1966 t/m 1983. In deze reeks ontbreken die van de jaren 1968, 1969 en 1981. Wie kan ons aan deze drie ontbrekende medailles helpem? Van mevr.ii de Graaf-Eoornsman het boek "Julianadorp het hart van Koegras" 1989. Van dhr J.Schooneveldt het "Havenreglement van het Nieuwe- diep"uit 1817. Van mevr. Hinnaard het boek "De Stormklok" van Levy Grun- wald en "Haarlemmermeer, Utrecht, ..estland" uit 1917 als mede een fotocopie van "Vijf Marineliedjes". Van dhr H.Horsman een foto van het verzetsmonument te Halfweg waarop de namen van zeven Helderse verzetstrijders. Van dhr B. van Kralingen een copie van enige pagina's uit de "Beschrijving van Holland" door Tirion uit"1750 handelend over Huisduinen en de nelder; een foto van een schip met aanvaringsschade in het dok van de marinewerf (foto'Chef kreuger) alsmede een litho van een stuk geschut van de kust- artillerie Van dhr V.Nobel, voorzitter van "Oud westfriesland" drie boeken:"Gids voor Helder" uitgave gemeentebestuur, 1923. Ben Kollandsche Held, Klaas Duit van Huisduinen" door C. v.d.nilst en "Twaald eeuwen katholicisme aan het Marsdiep" door K.K. J.i oogenbosch. Van mevr. R van Loo-Jellema een bundel circulaires, foto's en krantenknipsels. Van dhr C.Vondel een jaargang van "De tpiegel" uit 1911 en een stempeltje van de "Tventsche Bank" grammofoonplaat ter gelegenheid van het jubileum van de Muziekschool." Van mevr. Ritmeester een aantal foto's van een bezoek van koningin Jilhelmina aan Assen ter gelegenheid van de HETA in 1923, waarop Govert Ritmeester als wethouder van Assen. Aanschaffingen Voor onze bibliotheek werden aangeschaft de navolgende boeken Russen en Engelsen in Noordholland door H.G.D.Eysink-Smeets Smakken en kuiven (gesch.v.h.loodswezen) door H.A.Boekwijt Geen zee te hoog voor bergers, redders en slepers, door G. v.d.Burg Vviringherlantdelen I en II door drs J.T.Bremer Herinneringen van een Helderse schooljongen door drs J.T. Bremer Den Helder in kleur, verhalen en gedichten. Openbare bibli otheek Den Helder De watersnood van 1916 in Anna Paulowna door drs J.T.Bremer en M.L.Wissekerke Het gebeurde en Dick van Loon was er bij, delen I en II Archeo-logica door Erans Diederik

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 3