117 einde is gemaakt aan den nachtelijken vischafslag, welke zoowel van kooper als verkooper veel vergde. Dank zijn bemoeiingen mocht de heer Kolster de voldoening smaken dat, na afschaffing door Z.E.de Minister van de "zeerisico", toch o.a. aan de wed. G. een belangrijke gratificatie door het Rijk werd uitgekeerd. De valsta—misère heeft na den oorlog (1911—1918) menigen groothan del doen sneven. Desondanks is het deze firma gelukt zich niet al leen te handhaven, doch de zaak wederom tot bloei te brengen en speciaal het ansjovischbedrijf voor Helder te behouden. Het belangrijk visscherijbedrijf der heeren Kolster, waarvan de oudste firmantMarinus Adam, thans voorzitter der Kamer van Koophandel, afdeling Grootbedrijf is, heeft filialen te IJmuiden en Texel en seizoen filialen te Medemblik en Staveren. oOo MAJU OF MAJEU door STAN MAHISU De oorsprong van de uitspraak MAJU ligt in de Ouwe Helder. In de rij van Ouwe Ilelderse namen als Runnenburg, Bethlehem, Kwinkelenberg, Been, EwaltBontes, Kuiper, Rijkers, Bakker etc. valt de naam MAHIEU uit de toon. MAJEU klinkt te deftig, te aanstellerig. MAJU past beter, heeft minder kapsones. De naam PISCAER (eveneens een bakker in de Ouwe Helder) werd even ruin uitgesproken zoals dat behoort (Pieskaar) maar als Juis o J B. De Mahieus lieten het maar zo, sterker nog, ze namen de uitspraak MAJU over. Mijn tantes, die een winkel hadden in de Van Galenstraat, lieten op een dag de reclameschilder Erans Neyts (Snarfvan wiens artistieke kwaliteiten zij een hoge dunk hadden, een reclame- zin op de winkelruit schilderen. Snarf dacht diep na en penseelde op de ruit Van vroeger en nu eet brood van Mahieu. Tja, dit rijmt alleen als je Mahieu uitspreekt als MAJU. Kort geleden telefoneerde ik met een ambtenaar van het gemeentelijk archief in Den Helder. Ik wilde inlichtingen over de familie Mahieu. MAJEU? MAJEU? vroeg de ambtenaar aarzelend. Jewel, MAJEU, antwoordde ik. Hij weer: Ooooooh, ha, ha, ha, u bedoelt MAJU! Hij verbeterde mij (sic). Ik bleef hardnekkig doorgaan met MAJEU en bezorgde hem daarmee een vrolijke middag.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 19