m 115 Beknopt overzicht der geschiedenis van Helder, Huisduinen en Omstreken, door M. J. KORVING, Onderwijzer. vervolg) 1866. Derde overplaatsing van werklieden der Marinewerf te Vlissingen naar hier. De bazaltmuur langs het Heldersche kanaal aan het Westplein gebouwd. 1867. Den 3 Januari. Het nieuwgebouwde telegraafkantoor aan het Ankerpark in dienst gesteld. 1868. De gemeente telt 18332 zielen. Laatste overplaatsing van werklieden der Marinewerf te Vlissingen naar hier. In het geheel zijn 221 werklieden uit Vlissingen hier geplaatst. Den 20 September. De Marinoclub aan de Hoofdgracht ingewijd. 1869. Het Kon. Instituut der Marine aan de Buitenhaven gesticht. 1870. De bazaltmuur aan het Heldersche kanaal langs het Molenplein gebouwd. 1871. De militaire bakkerij aan de Buitenhaven in dienst gesteld. De nieuw opgerichte stoomvaartmaatschappij „Nederland" en kort daarna „Java" vestigen hier hare kantoren en magazijnen aan de Buitenhaven. Van hier vertrekt de eerste Nederlandsche mail boot in rechtstreeks verkeer naar Oost-Indië. Hiermede vangt een tijdperk van grooten bloei aan. 1872. De dienst der posterijen wordt uit het gebouw Kanaalweg No. 79 (thans directeurswoning en kantoor der Waterleiding) overgebracht naar het tegenwoordige postkantoor, hoek Poststeeg. 1873. Den 2627 Nov. De Duitsche mailboot „König Wilhelm I" strandt bij Falga. Klaas Duit en anderen redden alle 129 opvarenden. 1876. Den 8 Juni. De nieuw gebouwde R. K. kerk aan de Nieuwstraat ingewijd. Den 31 October. De Westerkerk door brand vernield. Wordt het volgende jaar herbouwd. 1877. De nieuwgebouwde ijzeren vuurtoren buiten het fort Kijkduin in dienst gesteld. Het Tehuis voor Militairen aan den Kanaalweg gesticht. Herbouwd in 1892 en gerestaureerd in 1905. Een reddingskaap in zee opgericht op Onrust. 1878. De gemeente telt 22030 zielen. De stoomvaartmaatschappij „Nederland" brengt hare kantoren en magazijnen van hier naar Amsterdam over. De mailbooten lossen en laden hier niet meer. De maatschappij „Java" volgt dit voorbeeld. Een ramp voor deze gemeente. Vele neringdoenden vestigen zich te Amsterdam. De huizen dalen in waarde. Den 5 November. De Oud-Geref. kerk in de Hoogstraat ingewijd. 1879. De gemeente telt 21738 zielen. 1880. De gemeente telt 20065 zielen. De bevolking is dus in 2 jaren met 2000 (ruim 9 percent) verminderd. 1882. In den nacht van 5-6 Juli vergaat de rammonitor „Adder" ter hoogte van Scheveningen. niemand gered. Later worden de lijken hier begraven. Monument op het kerkhof. 'i884. Den 14 December. Theod. Rijkers c. s. redden 27 man van het Eng. stoomschip „Sapphire", dat op de Noorder-Haaks veron gelukte. De batterij Vischmarkt (Dijkstraat hoek Langestraat) aangelegd. (wordt vervolgd)»

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 17