57 ls ver is &e- as Ver het ver- Persoon- och een t van r het wam hij comman- 1 ons en comte van nentale vloot s rijks wordt Bronnen: - Beschrijving van Den Helder met het Nieuwediep en Huisduinen, door J. van Dam den Boumeester, Nieuwediep, C. Bakker Bz., 1847» - De Napoleoniden, uitg. Wed.J.C.v.Kesteren Zn.Amsterdam, 1863; - Kwartierstaat C.H. Ver Huell in Gens Nostra, jaargang XVII, 1962; - Lodewijk Napoleon, koning van Holland, T.Spaans - v.d. Bijl, Zalt- bómmel, Europese Biblotheek, 1967» - De Krijgsmanseed van Admiraal Ver Huell(l764 - 1845) door J.C. Mollema, Marineblad 1940, blz. 341» - Rutger Jan Schimmelpenninck door Theun de Vries, Den Haag, Leopolds uitg.mij. 1141; - Van Nieuwediep tot Groot Den Helder door G.H. van Heusden, Den Helder, C. de Boer jr., 1954» ouwde p de uwmeester tond uit en- en ord van or Van offi- se offi- ust door Berezina tigd re hun te ver- chter 1 heeft ne-éta- wikke- hij zijn e geven. Rijk op uden. s offi- over- ar 14. baar en vertrok eens der" te vloot- Jan t L.C. Vonk. Geschiedenis van !e landing. Haarlem 1801.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 9