55 zeemacht voor de strijd tegen Engeland. Napoleon weet de rondborstige zeeman te waarderen. Zelf heeft hij te weinig kijk op marine-aangelegenheden. Wederzijds respecteert Ver Huell de geniale man die door zijn krachtig optreden na de verwarring van de revolutie de orde in zijn vaderland heeft hersteld. Hij ver gelijkt het straffe en doelbewuste beleid met het wankele en wijfelende bestuur in eigen land. In november 1303 verheft Napoleon hem tot admiraal van de Bataafse vloot. Doch tijdens een onderhoud tussen de Consul en de Bataafse gezant te Parijs, Rutger. Jan Schimmelpenninck, blijkt de Republiek nog weinig aan haar vlootbouw- verplichtingen te hebben gedaan en is Ver Huell admiraal over een papieren vloot. Voor de eerlijke zeeman is dit niet te verteren. Een gegeven woord dient te worden nagekomen en ondanks het verweer van Schimmelpenninck dat de Republiek financieel aan de rand van de afgrond staat en geen middelen heeft om het bouwprogramma te realiseren, weet Ver Huell deze argumenten praktisch te weerleggen. In maart 1804 heeft hij al 20 schoeners en 100 vaartuigen van stapel laten lopen en een jaar later beschikt hij over een flottielje van Nog vóór Napoleons kroning tot Frans keizer op 2 december 1804 bracht Ver Huell de Bataafse vloot van Vlissing- en naar Ostende. Het was een stout stukje van onverschrokken moed om de schepen buitengaats te brengen ter wijl een machtiger Engelse vloot voor Vlissingen lag en het uitzeilen met hevige gevechten gepaard ging. Had hij in augustus 1804 niet vol trots ver klaart :"So het God behaagt, dat ik eens de Bataafse standaard op een hoek van Engeland zal mogen planten, so sullen wij voor onse moeite rijkelijk beloond zijn.". Dacht hij misschien aan vergelding na de catastrofe van 1799? De keizer is enthousiast en Ver Huell is de eerste buitenlander die onderscheiden wordt met het Legioen van Eer. Ondanks de in 1805 afgekondigde nieuwe staatsregeling waarbij het meerhoofdig gezag van het Bataafse Bewind werd vervangen door het één hoofdig gezag van de Raadspensiom- ris en Ver Huell zijn functie van Minister van Marine behield, hand haafde de keizer hem als opperbevel hebber van de rechtervleugel van de vloot. Als de keizer in juli 1805 al zijn strijdkrachten bij Boulcgne wenst te verzamelen voor de invasie, dient het eskader verplaatst te worden n-ar Ambleteuse. Om deze opdracht te volbrengen dient Kaap Grinez te worden gerond en dat terwijl een Engelse vloot buitengaats gereed ligt. Zodra de eerste Ba taafse schepen uitzeilen ontbrandt de strijd doch zonder belangrijke verliezen weet Ver Huell zijn doel te bereiken. Hierna verleent de keizer hem toestemming om het commando over te dragen ten einde zijn werkzaamheden als Minister van Marine in Den Haag te hervatten. 207 oorlogs- en 109"transportschepen. Napoleon als Eerste Consul lsabey)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 7