70 HET STC" VTP" MLT JNTJE PEE HEL DHR - HUISDUINEN. Huisduinen was vroeger een bekende badplaats. Nog steeds herinnert de Badhuisstraat daaraan. Al in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw kwamen er veel badgangers. Alleen was er een probleem, namelijk het vervoer. Het enige middel dat nog te doen was, was het paard- en wa gen. Op 24 f ebruari van het jaar 1893 maakt de heer Jan Pot zijn plannen bekend om een stoom-tramlijn aan te leggen. Hij kreeg toestemming waarom hij had gevraagd en begon te plannen. Op 7 mei 189$ werd in Alkmaar de "n.v. Tram Heider-Huisduinen" opge richt, beter bekend als de H.H.. De heer Pot werd directeur van dit maatschappijtje. De H.H. stelde een uiterst moderne trambaan voor. De baan bij het "Wierhoofd", bij hotel "Den Burg", vanwaar de boten van de dienst "Texel-Den Helder" vertrokken. Daarna ging het verder over de zeedijk tot 430 meter van de vuurto ren, beter bekend als "Lange Jaap". Dit lijntje was een smalspoorlijntje van 700 mm(smalspoor houdt al le spoorbreedten kleiner dan 1435 mm., in).. Veel materieel werd door Pot zelf gebouwd. Hij probeerde een motor- lokomotief met petroleummotor te bouwen, maar de pret was van korte duur, hij was niet zo goed als verwacht. Toen heeft Pot twee stoom- lokomotieven bij Backer und Rueb besteld. Ze hadden een vertikale stoomketeKwat verder niet in Nelderland voorkwam). De rijtuigen wer den ook door hem gebouwd, op kiponderstellen wel te weten;. Zelf bouw de hij ook twee grote rijtuigen. In 1896 werden de wagons naar Den Helder gevaren. De remise van de baan was in Huisduinen, met daar op een zomerhuis, een conducteurswoning en, ernaast een .trambar. Op 7 juli 1896 werd de lijn geopend met 8 ritten v.v. die 20 minuten duurden. Br lagen de volgende haltes aan deze lijn: Kaaphoofd(post 32), Vischmarkt(post 21), Poststeeg(post 13) en Kruisweg(post 9). Post- steeg was belangrijk, want die lag in de buurt van het voormalige HSM- station(dat inmiddels is afgebroken). Eerste klasse kostte 'n rit 15 cent en tweede klasse 10 cent. Kinder kasten werden alleen verkocht aan kinderen of personen die kleiner dan 120 cm. waren. Alleen zomers reed de tram. Zo rond Pinksteren be gon men en eind september eindigde men. In de jaren 1899-1901 werd de lijn ook gebruikt om spullen voor de dijk te vervoeren. Er waren 12 kipkarren aanwezig die men voor tie nen liet rijden, toen de reizigersdienst begon. In 1897. 1899 en 1903 werd het emplacement uitgebreid, zodat er uit eindelijk een groot geheel ontstond. Aftakking-halte Wierhoofd-Molen- plein werd in 1905 opgeheven en de rails werden voor herstel van an dere stukken gebruikt. Toch waren er enkele slechte seizoenen en in 1907 trok Pot zich terug. De lijn werd opgeheven, maar de rails, enz. bleven liggen. Toch reed op 10 juni 1910 de tram weer en onder de zelfde naam, alleen deze keer was het een Helderse maatschappij. Het oude materieel was opgeknapt, maar in 1913 kwam er een derde loko- motief bij. Deze nieuwe lokomotief was te zwaar voor de baan en een ongeluk kon niet uitblijven. Op 6 september 1914 ontspoorden1 de lok en 8 wagons. In 1916 ging het goed en men vervoerde bijna 100.000 reizigers. Ook van 1917 werd veel verwacht, maar op 19 augustus 1917 deed zich een ernstig tramongeval voor. Er waren geen persoonlijke ongelukken, maar de baan en het materieel was te erg gehavend om nog te worden hersteld. Lok nr. 3 heeft nog in Lumburg gereden en de andere twee hebben nog ge holpen met de afbraak, waarna ze werden verkocht. Er kwam dus plotse ling een eind aan een lijn die 7400 meter mat en 36O meter emplace ment had. Sinds 1917 zitten we dus zonder tram en die zal wel nooit meer terugkomen, want de auto is te bekend dank zij de propaganda daarvoor. jVQ cjpanjerberg.. M*

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 22