68 ]9Up 199Q. In mei 1990 herdenken we dat het 50 jaar geleden is dat Duitsland ons land lafhartig overweldigde en bezette.. Velen van ons maakten deze dagen in Den Helder of elders mee en weten er nog interessante dingen van te vertellen. We nodigen onze lezers uit hun belevenissen rond de 10e mei 194-0 op papier te zetten en ons toe te zenden. De re dactie zal er gaarne kennis van nemen en is voornemens in mei 199^ een themanummer aan deze belevenissen te wijden. Indien u ons voor 1 oktober 1989 laat weten of u hieraan wilt meewerken, dan verwachten wij uw bijdrage uiterlijk op 1 maart 1990.. Uw reacties gaarne op ons secretariaat H.A. Lorentzstraat 178, 1782 JP Den Helder. Julianadorp en de Boerenoorlog. Aan de Langevliet werd in 1900 de stolphoeve Oranjevrijstaat gebouwd. Deze naam houdt de herinnering levend aan de strijd van de Boeren tegen de Engelsen en aan de steun die vanuit Nederland aan hen werd gegeven.. Vanuit Koegras werd een ac tie georganiseerd om de Boeren aan vee te helpen. Wie weet hier meer van te vertellen? Wie is er nog in het bezit van foto's die er toendertijd werden gemaakt? Schenkingen» Ter gelegenheid van zijn bezoek en "Wandeling door Oud Den Helder" op 24 april in "De Branding", verraste de heer Cees Schellinger ons met een interessant foto-album, eens geschon ken aan wethouder A.G.A» Verstegen bij zijn vertrek naar Koog aan de Zaan op 16 februari 1929» Het album werd samengesteld door n.v. drukkerij v/h C. de Boer Jr.de foto's waren van atelier B.M. Becker en de fraaie band tekening en tekst werden verzorgd door de heer J.Ph. Klapmeyar. Aan de heer Schellinger onze hartelijke dank! Van mevrouw W.A. Mos-Reus mochten we een vijftal boeken ont vangen, n.1. "Het grote Rallye-avontuur" en 't Juttersjong" door a nthony van Kampen. "De reddingboot komt" door H.Th.Booy, "Dorus Rijkers" door Tjeerd Adema en "Storm over de oceanen" door Klaas Smelik. Naast vier boeken, eveneens betreffende het reddingswezen,, waar onder "Frans Naerebout, de loods van Vlissingen" door J. Stampe- rius, schonk de heer C.J.G. Hoogenbosch ons een gevelsteen die eertijds het in 1860 gebouwde meelpakhuis van D. Hoogenbosch aan de Westgracht sierde. Voor ons archief mochten we van de heer J. Gieles een belangrij ke hoeveelheid materiaal in ontvangst nemen. De schenkers namens de H.H.V. hartelijk dank.—

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 20