- 66 C D^ ft. TJRHLQOOS f-ft N BUITENHAVEN. TJ H In zijn artikel over geografische vernoemingsnamen in Den Helder j (nr. 3, blz. 30) vroeg de schrijver J.Th. Bremer zich af hoe lang d de Atjehloods al aan het Nieuwediep staat en of de naam herinnert p aan het indertijd daar gelegen wachtschip der marine "fitjeh", of g dat hiermee de herinnering wordt levendig gehouden aan de min of h meer beruchte Atjehoorlog die in 1903 door generaal van Heutz m werd beslecht. Na enige min of meer bevredigende commentaren ont- e vingen wij het verlossende antwoord van ons medelid, de heer Maar- C ten Bakker, die - citerend uit het boek van A. Abbenes "Opstellen W betreffende Rijkswerf Willemsoord", ons liet weten dat in mei 1915 0 de excercitieloods van Hellevoetsluis werd gedemonteerd en overge- n bracht naar Den Helder om daar geplaatst te worden aan de Buiten- e haven."Deze lods is nog steeds in gebruik en bekend onder de naam d "Atjehloods", naar het vroegere ervoor in de haven liggende schip 1 "Atjeh", een houten vaartuig dienende als logementschip voor onze z zeemiliciens". g Allen die hielpen deze kwestie op te helderen, hartelijk dank.- G n D i A. Tavenier. Den Helder 1791

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 18