65 !!§_*L5JL!Lè" In 't Vliegend Blaadje" werd de gehele hiervoren omschreven scheepsramp èn de daarmee samengaande juttersactiviteiten in rijmvorm gepubliceerd: 0, Serbia, o, Serbia'. De branding riep u toe: "Verga'." Een botsing met de Zuiderhaaks, Is voor een schip niet heel veel zaaks. De bank had thans ook geen gena Voor jou, o, arme Serbia. 0, Serbia, o, Serbial Zoo'n toer doet niemand je graag na. Uw droevig lot was te vergaan, Dat was nu immers "niks gedaan". Geen schepeling zie meer voortaan Een torenlicht voor 't vuurschip aan. 0, Serbia; o, Serbial Heldhaftig naderde weldra Een wakkre redderstoet uw boord En bracht het volk aan 't veilig oord. Een erger lot viel jou ten deel: 't Was je ondergang als zeekasteel. 0, Serbia, o, SerbiaJ Veel lading spoelde voor en na Aan land of dreef er rond in zee En ieder pikte een vorkje mee. Dat was voor niemand affronteus. "Pik in, 't is winter", was de leus. 0, Serbia, o, Serbia'. Cacao zag men bij velen dra. Traanolie, waarlijk geen odeur En ook geen duizend bloemengeur, Bracht men uit zee veelvuldig aan. Men liet het vieze goed niet gaan. 0, Serbia, o, Serbia'. Veel schuiten zochten vroeg en spa Kaar lading en vaak loonde het fiks Soms was het "Daar gaat ie weer voor niks". Doch 't meeste werd "bij dag en nacht, Zoo 't zijn moet, eerlijk aangebracht 0, Serbia, o, Serbial De rechtbank kende geen gena, Toen deze en gene zich vergreep. Zoo iets te doen is nooit heel leep Maar waar zit 't eerlijke bergersgeld? Hoe is 't daarmee toch wel gesteld? 0, Serbia, o, Serbia'. Strandde er een grooter weldra, Wenscht menig jutter aan het strand. Maar 't zij geen wensch van Nederland; Want niemand stemme er ooit mee in: Door 's naasten ongeluk, gewin'. M. 3n jeptembeA. of. ohioben a.A. %ai van dj. van den Bunp. een iweecLe boek vendchljnen oven diepen en benpen, peilieid "\/anen, ween of peen ween" Hei %ai 61 venJiaien bevaiien en peiiiuAineend pjn mei pim. 170 foio'd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 17