- 36 - Over het vertrek van een leraar en daaraan eventueel verbonden onregelmatigheid in februari 1915 werd in de krant niets gevonden. Uit een verslag van een feestavond van de sportvereniging HBS blijkt echter dat de scholieren wraak hebben willen nemen op het eerder door hen als onrechtvaardigd ervaren handelen van de school leiding. De Heldorse Courant van 9 februari 1915 vermeldt namelijk: 'Zaterdagavond gaf de Sportvereniging HBS in Casino een uitvoering die we aldus zouden kunnen betitelen: de uit de band gesprongen uitvoering, of De Wraak der Hogere Burgers J De Ii,B,S,-ers als de rijpgeworden mensheid, verzamelen gedurende een aantal maanden van het jaar een aarutal grieven, 't Zijn natuur lijk kleine griefjes in verhouding tot die van de volwassen mens. Niettemin plagen ze de Ii.B.S'ers geweldig. Zij benauwen hem... tot de H.B.S.ers de hoge spanning van hun maandenlang geteisterd gemoed ontlaadden in de uitvoering op hun feestavond. Onder die onschuldige titulatuur verborgen zich de vreselijkste dingen, oir- baar en niet-oirbaardie vele volwassenen noodzaakten,indien zij ter uitvoering aanwezig waren, de faire boime mine h mauvais jeu, en de anderen, de Hogere Burgers zeiven, deden kringelen van jolijt en verfijnd wreed genot. Iedere actie wekt reactie, en men kan niet ongestraft de buiten sporige geest binden van de studerende spes patriae. Ja ze gaven een uitvoering van een knusse, oudbakken, degelijke deftigheid, waarbij esprit en bonmots verborgen waren in jeugdige breinen. Maar gelijktijdig een schitterende wraakneming. Op de be drijvers ervan zou men geen vat meer hebben, omdat ze nog slechts kort in de tempel van Minerva van de Kennis zouden puren (dus eind- examinandi-ws Die Zaterdagavond was er veel en veelzijdig kunstgenot, als da.ar waren vrije-^ en stokoefeningen der gymnasten, een muziekuitvoe ring door HET HBS-ensembleschitterende prestaties aan de barren, en dan als slot de onschuldelijk als 'Voordracht' aangekondigde wraak, die gedurende een haJf uur de aanwezige jongens en meisjes deed gnuiven van genot, de schaterlach door Casino doed rollen, en de overladen atmosfeer der RHBS voor lange maanden van hard werken zuiverde. Vermeende griefjes en verdrietelijkheden, die zich in werkelijkheid hebben afgespeeld in lief; grote rijksgebouw aan de Kanaalweg, werden in het stuk overgebracht naar een denkbeeldige kazernewaar een glunderende landsverdediger zong over 'ganse geslachten die het nooit lerenj Het betreffende breedvoerige verslag is in het bovenstaande enigermate bekort. Wat moeten we er van denken? Waarschijnlijk was het iets, waar bij directeur en leraren 'op de hak' werden genomen, en dat mocht in 1915 blijkbaar niet. Vandaar dat schrijven aan ouders en voog den van de leerlingen der R.H.B.S. ws

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 8