- 31 - of percelen land naar Korea alsook naar Formosa vernoemd. Of het Kelder- se Formosa iets van doen heeft met de gevechtshandelingen tussen Mao en Tsjang Kai Tsek betwijfel ik echter, want ik meen dat het restaurant For mosa in de Koningstraat deze naam al in 1942 droeg. Bijbelse namen. Dat de bijbel in ons land ook van grote invloed is geweest op de topono- mie(plaatsnaamkundezal niemand verbazen. De onderzoeker R. Rentenaar komt in zijn proefschrift Verzoeningsnamen (1984)maar liefst tot zo n tweehonderd vernoemingen: Nazareth(52x)Je- ruzalem(49x) en Bethlehem(/+2x) zijn het meest vernoemd. Toch, behalve de voor de hand liggende vernoemingen van kerken en(chr.. scholen),, zoals Bethelkerk en de Rehobothkerk(-schoolwil me alleen maar Jeruzalem te binnen schieten als aanduiding voor het eerste gedeel te van het kort na de 2e wereldoorlog gebouwde gedeelte van Nieuw Den Helder ten noorden van de Jan Verfailleweg. Als verklaring voor deze of ficieuze benaming gold destijds dat de uit betonblokken opgetrokken hui zen uiterlijk aan Jeruzalem deden denken. Ook de naam Tel Aviv - niet bijbels overigens - is nog enige tijs in omloop gewesst. De naam Jeru zalem leeft nu overigens nog voort als naam van een buurthuis. Boerderijnamen. Typische vernoemingsnaraen buiten de Linie zijn de Friese BuurtCzo ge noemd vanwege de herkomst van de eerste bewoners, grondwerkers die be trokken waren bij het graven van het Noordhollands kanaal) en boerderij namen als "Noord Holland" en hoeve "Stockholm" bij Julianadorp. Ben naam die inmiddels uit Den' Helder verdwenen is, maar die toch nog wel even genoemd mag worden in dit verhaal is die van hotel "Den Burg" aan het havenhoofd, dat volgens Van Heusden al in 1844 bestond. Tivoli. Tivoli als vernoemingsnaam is tegenwoordig internationaal het meest be kend door de naam van een reusachtig pretpark in Kopenhagen. Maar ook dit park, gesticht in 1843» is slechts één van de vele vernoemingen naar Tivoli ten oosten van Rome waar veel rijke romeinen, waaronder keizer Hadrianus, hun buitenplaatsen hadden en dat beroemd was om zijn parken en watervallen. Het begin echter van de 19e eeuwse populariteit van de ze naam - het echte Tivoli bij Rome was toen allang afgezakt tot een on beduidend smerig stadje - moet waarschijnlijk gezocht worden in Parijs waar in 1794 een aantal vuurwerkmakers met Italiaans klinkende namen een pleziertuin met de naam Jardin de Tivoli inrichtten. De concerten, illuminaties, toneelspelen en balletopvoeringen in deze tuin trokken zoveel publiek dat zijn naam spoedig ook buiten Parijs be kendheid kreeg. Dit leidde ertoe dat men ook elders in Europa Zomertui- nen ging stichten die eveneens Tivoli genoemd werden. In Skandinavië - kreeg -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 3