- 46 - Onze vloot stond, onder bevel van Michiel Adriaansz de Ruijter, Cornelis Tromp en Joost Bankert. De Engels-Franse vloot onder prins Rupert van de Palts, Edward Spragg en Jean d'Estrée. Voor Huisduinen vond in de avonduren de hevige strijd plaats tussen Cornelis Tromp en vice-admiraal Spragg, waarbij deze laatste het leven liet door verdrinking. Hij moest namelijk zijn zwaar beschadigde schip verlaten en de sloep waarin hij over zou varen naar een andere bodem, werd tot zinken gebracht. Het zal stellig dit gevecht zijn geweest, dat de Huisduiners en hun dominee hebben aanschouwd. Het was in heel Holland be kend, dat er die dag een zeeslag zou plaats vinden en overal stroomden de kerken vol met gelovigen. Dit laatste kan op Huisduinen stellig op het strand zijn geschied. Dat strand lag toen, gerekend vanaf de huidige vuurtoren, even ver van die vuurtoren als de afstand tussen de huidige vuurtoren en de uitkijktoren op Kijkduin. Het Huisduiner hoofd van 1751 is gedeeltelijk gelegen op de dijk van 1745- 174-6. De laatste inlaagdijk werd in 1749 aangelegd. En deze dijkvormt tot op heden de grondslag van de huidige zeewering, want tussen 1721 en 1743 werd de dijk tot zes maal toe terug genomen en overgemold. Dit teruggaan was een regelrecht gevolg van de ontwikkeling van het Schulpengat dicht onder de noord- westwal. De kerk bevond zich - volgens een vogelvluchtkaart van april 1722 - aan het pleintje, thans gelegen bij de H.W.Mes dagstraat - Badhuisstraat. Zij was gelegen naast het rechts- huis (raadhuis) van Huisduinen, dat gestaan heeft op de plek waar later de woning was van het hoofd der school. Een niet onbelangrijk deel van het toenmalige Huisduinen, het westelijk gedeelte, is tussen 1722 en 1751 buitengedijktUit deze kaart blijkt tevens, dat de woning op de hoek van de Badhuisstraat - Duinweg alsmede de boerderij aan de Badhuisstraat in 1722 reeds bestonden A.P.V. Het hedendaagse gebeuren. Vooral voor onze "buitenleden" zoeken we naar mogelijkheden om wat er in onze stad aan historisch belangrijke zaken te vermel den valt onde de aandacht te brengen.. We zijn er nog niet uit,, dus graag nog even geduld. Dank. Degenen die hebben meegewerkt aan het vullen van dit nummer wil len we dank brengen. Era we houden ons aanbevolen voor de nabije toekomst. Dat we nog een laatste bijdrage van wijlen onze vriend W,. Stoll hebben mogen plaatsen deed ons veel deugd.-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 18