- 45 - DE "TILLENHOF" Over Ds Salomon van Till, de Zeeslag bij Kijkduin en de terugloop van de Huisduiner kust van 1666 tot 1759. De Tillenhof was gelegen bij de bocht van de Duinweg nabij Huisduinen. De woning werd onder meer bewoond door Dominee Salomon van Till, naar wie de woning is genoemd. Bovenstaande afbeelding van de Tillenhof - een pentekening - bevindt zich in het bezit van de heer H.Schoorl te Hillegom. Salomon van Till werd geboren te Weesp op 26 december 1643, als zoon van Jan Harmensz van Till en Barbara Le Grand. Het geslacht van Till stamt uit het Kleefse en dankt haar naam aan het gehucht Till, een plaatsje tussen Kleef en Kalkar; de Le Grands stammen uit Valenciennes (Henegouwen, thans Noord-Frankrijk). Salomon, die een zoon was van een Gereformeerd predikant, werd zelf op 25 april 1666 beroepen als Gereformeerd predikant te Huisduinen en Den Helder. Nog geen 23 jaar oud trouwde hij op 28 juni 1666 te Huisduinen met Maria van Tethrode, hij als jonge man van Broek op Langedijk, zij als jonge dochter van Leiden, wonende op Gravesteijn. Tot 1676 was hij predikant te Huis duinen en werd toen beroepen te De Rijp. In 1682 te Medem- blik, 1683 te Dordrecht, waar hij in 1684 leraar werd aan de "illustre school". Op 16 juli 1702 werd hij hoogleraar in de theologie aan de Universiteit te Leiden, in welke stad hij eind 1713 aan een beroerte overleed. Hij werd op 4 november 1713 in de Nieuwe kerk te 's Gravenhage begraven. Tijdens zijn verblijf te Huisduinen vond op 21 augustus 1673 tijdens de derde Engelse oorlog de zeeslag bij Kijkduin plaats. De strijd ging tussen de vloten der Republiek ener zijds en de Engels-Franse vloot anderzijds.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 17