- 17 - onder water ter plaatse zeer 'russig' was en dat hij verschil lende malen heeft bevonden dat er hout, wortels en takjes van bomen aan het visnet hingen. Dat het ook eenmaal is gebeurd, dat hij ter plaatse een boom met stamwor tel naar boven heeft gehaald. Dergelijke verklaringen zijn ook meermalen afgelegd door Texei_ se vissers en wel betreffende on geveer dezelfde plaats. Van het Middeleeuwse eiland van Huisduinen bestond in de l6e eeuw nog een klein gedeelte, nl het 'Papenes'dat in het begin van de 17e eeuw bij de polder Het Oudeland behoorde en gelegen was in de noordwesthoek van het eiland. Xn de 17e eeuwse gras- boeken van Huisduinen komen we de naam 1Papenesserweg' nog tegen. Deze weg was gelegen niet ver van het huidige Kaaphoofd, doch is helaas in zee verdwenen. Het te loor gaan van het mid deleeuwse Huisduinen was het ge volg van het doorbreken van het Spanjaardsgat. Daarna komt ook de inwerking van het Landsdiep van Huisduinen. De benaming Landsdiep kwam voor bij de eilanden Huis duinen, Texel en Vlieland en be tekent 'een diep, liggende aan de oostkant (dus aan de Waddenkant) van het eiland'. De toestand van omstreeks Het Huisduiner Landsdiep werd 1450 tot 1550. (naar H.SchoorlJ ook wel genoemd 'dat Duijnker gadthet Huisduiner gat. In dit verband: de familienaam Duinker betekent niets anders dan 'Huisduiner' en ontstond -dus buiten Huisduinen- op Texel (Den Hoorn en Oosterend), maar kwam in de 17e eeuw tevens voor op Callantsoog. 1. Spanjaardsgat 2. Landsdiep 3. Marsdiep 4. Tcxclstrooin 5. Balg- Wicringcrdicp 6. Oude Veer apv Bronnen: 'Zes honderd jaar water en land' van H.Schoorl 'Beschrijving van Den Helder met het Nieuwe Diep en Huisduinen' van J. van Dam den Boumeester Ben artikel van G.A, Oskam in het blad van de Historische Vereni ging Texel nr. 4/1987. NOSTALGISCH RADIOPROGRAMMA OVER DEN HELDER. Ons lid M,Vermooten wil er de aandacht op vestigen, dat zijn nostalgisch radioprogramma, waarin o.m. vraaggesprekken met (oudere) Helderse ingezetenen worden gehouden, sinds augustus jl, via de Kabel Omroep Stichting wordt uitgezonden. Het programma is op zondag van 13.00 tot 14.00 uur in Den Helder en directe omgeving te beluisteren op de radio FM-band op 105,6 Mhzdanwel ■als Uw radio op het kabelnet van KDH is aangesloten-op 93.6 Mhz.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 5