De algemene vergadering» De algemene vergadering zal worden gehouden op maandag 28 november aanstaande, des avonds om 8 uur, in hotel "De Branding", Badhuis straat 44 te Huisduinen. De agenda treft u hierbij aan. Behalve aan de huishoudelijke zaken, zoals Statuten en Huishoude lijk reglement zal ook worden gesproken over het houden van excur sies, de samen-werking met de gemeente, het monumentenbeleid, enz. Na de vergadering zal ons lid drs. J.T. Rrerner een lezing houden met als onderwerp: "De geschiedenis van Den Helder in het algemeen". CONTRIBUTIE. Ee-r velen heb oen hun contributie reeds overgemaakt. Toch nog even de bankrekening genoemd: 67.33*64.976 NMB(gironummer van de bank is 17410)ten name van de HEiderse Historische Vereniging. EEN H HI.UKE INTRODUCTIE DIE T~ IN NAD-PE UITLEG V~RA GT Wie nooit vrijde op het Schapendijkie V/ie niet weet wat schossietrappen is of niet meer wou, na één nat sijnie, Die moet niet zeggen dat hij jutter is Heb je nooit bij storm op de dijk gestaan Ben je nooit voor koning Boco weggerend omdat je over het spoor was heengegaan, moet je niet zeggen dat je Nieuwedieper bent V/ie niet in het Marsdiep heeft gezwommen V/ie nooit gestonken heeft naar vis V/ie Lange Jaap nooit heeft beklommen die moet niet zeggen dat hij jutter is Heb je nooit gedanst in 't Badhotel Casino of Formosa niet gekend Nooit geluisterd naar de Marinierskapel moet je niet zeggen dat je Nieuwedieper bent Heb je nooit gestaan in donk're nachten onder het Helders firmament nooit geschaatst op de fortgrachten moet je niet zeggen dat je Nieuwedieper bent. H.J. Brandsrna Ter gelegenheid van de uitreiking van het boek "Herinneringen van een Helderse schooljongen" van J.T. Bremer, met illustra ties van H. Schoorl,heeft de auteur, wonende Vaarkant 30 te Limoen de laatste strofe gewijzigd in: Heb je nooit gestaan in avonaschmer onder het Helders firmament en koop je niet het boek van Bremer moet je niet zeggen dat je Nieuwedieper bent. Een betere, welgemeende aanbeveling - prachtig voorgedragen bovendien - Aan een auteur zich echt niet wensen. Onzerzijds verder geen commen taar Aan dit nummer werkten mee: M.M.J. Hoogenbosch, L.F. van Loo, A.p. Vlam en H.J. Rondel. Reacties en ingezonden mededelingen aan het adres: F.A. Lorentz- straat 178, 1782 JP, Den Helder. Druk: Dinky Druk b.v., Den Helder.- - 12+ -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1988 | | pagina 2