3 JL var* Willigen. EEN ADVERTENTIE VAN 80 JAAR GELEDEN. De hiernaast opgenomen adver tentie uit 1908 van het Warenhuis Van Willigen aan de Weststraat zal bij menigeen herinneringen oproepen. Jan van Willigen (Den Helder, 1852- 1916) vestigde in 1875 aan de Weststraat een winkel in rook waren en snuisterijen. Allengs breidde het assortiment zich uit met huishoudelijke arti kelen, waarvoor -tot twee maal toe - een naastliggend pand bij het be drijf werd getrokken. Verdere uitbreiding van de acti viteiten leidde er toe om in 1910 alle oude panden te slopen en daarvoor in de plaats een modern winkelpand op te richten, In 1928 werd de oorspronkelijk aan de Zuidstraat gevestigde afde ling meubelen en woningtextiel eveneens in het pand aan de West straat ondergebracht. Toen op 3 december 1935 het grote 3 verdiepingen tellende bedrijfspand - kort na de herdenking van het 60-jarig jubileum van de firma - in vlammen opging, stond heel Den Helder op z'n kop. De oorzaak van. de brand was vermoedelijk gelegen in een toen pas gerealiseerde verbouwing, waarbij o.m. de deuren waren voor zien van celluloid deurplaten, die door zelf—ontbranding de brand veroorzaakten. In de vroege middag werd het eerste brandalarm gegeven; geen uur later stond het gehele bedrijfsgebouw, met een frontbreedte van ongeveer UO m. en een diepte van 30 m.in vlammen. De brand was verschrikkelijk. Al het materiaal van de Hel- derse brandweer werd ingezet. Daarnaast verleenden assistentie de handspuit van de 'Schorpioen', de motorspuit van 'De Kooy', de marine-stoomspuit en het waterkanon van de marinesleepboot Wil lemsoord, alsmede uit Alkmaar afkomstig brandweermateriaal. Duizenden Heldersen stonden aan de Weststraat en aan de over zijde van het Helders kanaal het machtig vuurwerk gade te slaan. Ruim een etmaal bleef de brandweer in touw. Toen restte er van het eens zo trotse warenhuis slechts een troostloze ruine. De heer Hendrik van Willigen (geboren 1880 Den Helder), zoon van de oprichter, kon de moed niet opbrengen hier opnieuw te be ginnen. Hij trok zich uit de zaak terug, nam een bestaande zaak in Amsterdam (De Tijdgeest) over en wist die in weinige jaren tot een bloeiend winkelbedrijf uit te bouwen. In Den Heider betrok de N.V. Van Willigen (waarvan de directie werd gevoerd door de heer W.C.Robert, eerder bedrijfsleider van de onderneming) een nieuw, maar ook wat kleiner pand aan de Koning straat. Na vele jaren werd dit pand verruild voor het vm. winkel pand van Manheim aan de overzijde van de straat en ten slotte voor een nieuwe bedrijfsvestiging in het winkelcentrum van De Schooten. In de zeventiger jaren werd deze Helderse zaak opgeheven, Dror en: Gids voor Helder (1908) en Twee honden jaar Helderde Brand eer door G.H. van Heusden, - 1 87-88 Weststraat 87-88. £nre-, Stnislwndelijke c^rfHielen. Speelgoederen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 7