Den Helder was in de 18e eeuw de woonplaats van vele walvis vaarders; voor de Arctische vloot leverde Den Heider jarenlang vele commandeurs. Ook het aantal loodsen was -vanwege het belang van de scheepvaart door het Marsdiep- zeer groot. Aan het einde van de 18-eeuw kreeg Den Helder ook betekenis als marinehaven. In de kop van dit artikel werd geschreven 'in een notedop' We zullen in volgende nummers van dit blad danook zeker verder op bepaalde onderdelen ingaan. apv. Bovenstaande kaart is een verkleinde weergave van de kaart, die door de opzichter van de provinciale waterstaat C. van der Sterr werd gemaakt om aan te tonen, dat grote stukken grond in de loop van slechts een paar eeuwen aan de zee moesten worden prijs gegeven. Basis voor de kaart was de opneming in 1571» waarop later de dijken boven het oorspronkelijke dorp Huisduinen zijn ingete kend, Van der Sterr geeft de situatie van 1866 weer, die voor wat de dijk betreft overeenkomt met de huidige situatie. (De kaart werd afgedrukt in de Helderse Courant van 29 maart 1956 bij het artikel 'Land van Den Helder en Huisduinen ten dele door de zee verzwolgen' van G.H. van Heusden)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 3