- 12 - Vrienden van Den Helder. Zoals U in de Bestuursmededelingen heot kunnen lezen, telt onze vereniging ook een ftantal leden die buiten Den Helder •woonachtig zijn. Naast 'al hetgeen wij in dit verenigingsblad zullen publi ceren over 'oude zaken', menen wij er goed aan te doen deze 'buitenleden' (we zullen ze verder noemen: Vrienden van Den Helder) periodiek in een kort overzicht in kennis te stellen met recente belangrijke gebeurtenissen of omstandigheden met betrekking tot deze gemeente. Een en ander zal geschieden onder de titel Historie van nu Hierbij de eerste aflevering: juli: 1. In het kader van de feestelijkheden 'Den Helder 200 jaar Havenstad' bezoekt Koningin Beatrix onze gemeente. Als be schermvrouwe van de oud-reddersvereniging Moed, Volharding en Zelfopoffering -welke vereniging dit jaar* haar 80-jarig bestaan herdenkt- legt zij een krans bij het monument voor het Nederlands Reddingwezen. Daarna beziet zij vanaf de Zee promenade een internationale schepenschouw. 3. Taptoe van o.a. de Marinierskapel op het Bernhardplein 4. Besluit van '2oo Jaar Havenstad'; feest voor de leerlingen van de basisscholen op het complex Quelderduijn aan de Schootenveg, 5. Voor de negende keer wordt hier in de zomermaanden de Jut- tersmarkt gehouden. Tweehonderd marktkooplui vullen de binnenstad met kramen en grondplaatsen. Paul Damsté uit Arnhem ontwerpt kunstobject voor Den Helder: een granieten historisch vuurtorentje met twee stenen sloe pen, te plaatsen op de zeewering te Huisduinen. 8. Henk Schoorl lanceert plan tot aanleg van een dijk van Kaap Hoofd naar een punt op de Zuider Haakse gronden, met aanleg van een toegangsgeul in het verlengde van het Westgat. Een en ander om ten zuiden van deze dijk op natuurlijke wijze strand te winnen/ 9. De gemeente koopt van P.W.N. de watertoren aan de Polderweg voor het symbolisch bedrag van f 1.-. De toren wordt uitkijk punt voor toeristen en onderkomen voor Kabeltelevisie Den Helder. 10. Einde Helderse kermis: teleurstelling bij exploitanten. Na de eerste k dagen (gelijk met de Havenfeesten) zakte de belangstelling van het publiek volledig in. 12. Vuurtoren van 1 augustus tot einde september open voor publiek. In oktober 1988 start bouw van een wijkwinkelcentrum in Drooghe Bol (bij Julianadorp 16. Ooghduyne B.V. i.o.' heeft plannen voor de bouw van een recreatieobject van ^00 bungalows met bijbehorende centrale voorzieningen, te realiseren op gronden tussen de Zanddijk en Julianadorp/Drooghe Weert, (wordt vervolgd). Aan dit nummer werkten mee: M.M.J. Hoogenbosch, L,F. van Loo, W. Stoll en A.P.Vlam, Reacties en ingezonden mededelingen aan het adres: Molukkenstraat 18, 1782 DN Den Helder. Druk: Dinky Druk B.V,Den Helder.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 12