"Van zilver beladen met drie rozen in hunne natuurlijke kleur, staande twee en één". r i Zo luidt de beschrijving van het gemeentewapen van Oudorp. Het blazoen is op 15 juli 1818 door de Hoge Raad van Adel bevestigd. Blijkbaar heeft de aanvraag bij de Hoge Raad van Adel nogal wat voeten in de aarde gehad, want reeds in 1815 is door de toenmalige Burgemeester van Broek op Langedijk, waarmee Oudorp gecombineerd is geweest, een verzoek met tekening ingediend. De Schout van Oudorp D. Waiboer herhaalde het verzoek in juli 1817. Op 11 april 1818 schrijft Waiboer nogal geïrriteerd een brief aan de Gouverneur van Noord-Holland om alsnog het wapen na zo'n lange tijd toe te kennen. Toch bestond er nogal verwarring rond het wapen want de Hoge Raad vroeg zich af welk wapen gevoerd moest worden. De Schout maakte duidelijk dat het plaatselijke bestuur van Oudorp gecombineerd is geweest met de Oterleek en zodoende de wapens gecombineerd werden gevoerd. Maar het schild met de drie rozen moest het wapen van Oudorp worden. Van dit wapen wordt overigens vermeld, dat het een herinnering is aan een tijdelijke samenvoeging van drie Vrooner Scheependommen. In zijn boek "Alkmaar en zyne Geschiedenissen" schreef Simon Eikelenberg begin 18de eeuw hierover: "Driederlyc Scheepenschappen hebben 't Regtsgebied op de Vroonergeest; elk bijna daarvan een gelijk derde deel. Zoo men 't Zuydeinde afteld: is onder 't gebied van 't Geregt van Oudorp; het tweede en middelste onder de scheepenen van Koedijk en de Noordelijkste onder die van St. Pancras". Als we echter goed naar het wapen kijken, lijken de rozen eigenlijk helemaal niet op rozen. Een zoektocht door wapens in Nederland leert me dat er meer wapens bestaan met dezelfde soort "rozen"Zo hangt in kasteel De Haar in Haarzuilens een soortgelijk schild met het wapen van Gelre uit de 12de eeuw. Dat wapen is versierd met net zo'n vijfbladige bloem en in dezelfde formatie als het wapen van Oudorp en is O

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2015 | | pagina 8