Colofon Kroniek van Oudorp is een uitgave van De Stichting Historisch Oudorp Stichting Historisch Oudorp is lid van de Hollandse Historische Vereniging Correspondentieadres: De Vuijk 6 1829 AR Oudorp Tel. 072-5123278 www.historischoudorp.nl info@historischoudorp.nl www.facebook.com/historischoudorp Bestuur: Martin van Hooff, voorzitter Tammo Udema, secr./ penningmeester Ton Smit, archief Joop Duinmeijer Gretha Tromp-Bos Redactie: Tammo Udema Joop Duinmeijer Martin van Hooff Vormgeving en opmaak: Yoram Jobse Druk: Ron Huisman Stadsdrukkerij De rechten van het gebruikte beeldmateriaal berusten bij de rechthebbenden. Zij hebben de beelden vrij van rechten ter beschikking gesteld. Waarvoor onze dank. Contributie: De minimale bijdrage bedraagt €10,00 per jaar. Bankrelatie: Rekeningnummer: IBAN NL 21 RABO 0114 9956 99 Bij overmaking contributie, dit a.u.b. doen onder vermelding van naam, adres, e-mailadres en woonplaats

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2015 | | pagina 4