,h De bunkertjes bij het Oudorperdijkje Naast de Molenkade als het noordelijk deel van de verdedigingslinie en de Munnikenweg als het middendeel, bestond er ook nog een zuidelijk deel voordat de linie het Oudorps gebied verliet en richting Heiloo werd voortgezet. Ten noordoosten van het Oudorperdijkje was een aantal verscholen bunkertjes gebouwd waarin alleen materiaal en munitie werd opgeslagen om snel voorhanden te zijn wanneer de noodzaak zich zou aandienen. Van deze bunkertjes is niets meer terug te vinden aangezien ze in 1970 (in één opdracht met de definitieve sloop van de boerderij van Admiraal aan de Munnikenweg) zijn opgeruimd toen het industrieterrein Oudorp zou worden aangelegd. Wat heden nog resteert Tegenwoordig is er van de Oudorpse bouwsels uit de tweede wereld oorlog weinig meer zichtbaar. De bunkertjes bij het Oudorperdijkje zijn geheel weggehaald.Het bunkertje bij Molenkade 3 is 's zomers soms half overgroeid en de ingang is nagenoeg geheel volgestort met grond maar als geheel is het bouwsel nog wel goed herkenbaar. Van de tankwal aan de Munnikenweg is aan beide zijden veel van de betonconstructie verwijderd vanwege de bouw van beide huizen en de achtertuin ervan. Aan de kant van het Zwijnsmeertje waren de resterende drakentanden verdwenen onder de grond bij de aanleg van het Zwijnsmeertje in de jaren '70. Door inklinking van die los gestorte grond steken inmiddels hun koppen weer boven het oppervlak uit. Foto 18 De restanten van de drakentanden aan de oever van het zwijnsmeertje. Indien de tankwallen heden ten dage nog intact zouden zijn geweest dan zou de gemeente er ontegenzeggelijkl anders tegenaan gekeken hebben dan in de jaren '50. Ze zouden nu waarschijnlijk als waar devol historisch element, behorende bij de rest van de Oudorperhout, zijn beschouwd en aldus blijvende bescherming genieten. Dick Veel ""SS 46 KRONIEK VAN OUDORP 2015 A Munnikenwegbewoners Adriaan Pieters en Nel Pieters-Floris in hun tuin achter Munnikenweg 13 met de zuidelijke tankversperring op de achtergrond. A De locatie van de drie bunkertjes bij het Oudorperdijkje. A De restanten van de drakentanden aan de oever van het zwijnsmeertje. A Restant van het munutiebunkertje langs Molenkade 3 Oü<j0rp»|

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2015 | | pagina 46