,M\ Het gebied van de Molenkade In het noorden van Oudorp werd het eerste deel van de westelijke Molenkade geblokkeerd door middel van fysieke blokkades en mitrailleurnestposities zoals op bijgaande kaartjes is aangegeven. Op voorgaande kaart is een overzicht te zien van de verdedigingswerken ten noorden en westen van Alkmaar waarop goed de inrichting van de verdediging van de kop van de Molenkade te zien is, juist onder de spoorlijn Alkmaar-Heerhugowaard. De aansluiting van Oudorp op de Nieuwe Schermerweg is in dit overzicht nog niet opgenomen. Van al deze voorzieningen is niets meer bovengronds terug te vinden, behalve een kleine munitiebunker in de voortuin van Molenkade 3. Uit bijgaande overzichtskaart van de verdediging van de hoek Rekerdijk/ Molenkade blijkt hoe zwaar het gebied rondom de kop van de Molenkade en de spoorwegovergang werd verdedigd en dus door de Duitsers van aanzienlijk strategisch belang werd geacht. De tankversperringen aan de Munnikenweg Na de zomer van 1943 kreeg Oudorp te maken met de volgende voorziening die de Duitsers binnen de dorpsgrenzen zou worden gerealiseerd. Het werd vorm gegeven in de vorm van tankwallen aan beide zijden van de Munnikenweg net ten westen van het huidige Zwijnsmeerpad. De tankwallen bestonden uit een dikke fundering met daarop vele prismatische betonblokken met een hoogte van ca 1 meter. In de volksmond werden deze aangeduid met "drakentanden"of "aspergebedden" Het huis Munnikenweg 9A, wat eind jaren'50 op de plek van de zuidelijke tankwal werd gebouwd heeft om die reden vele jaren lang "Aspergebed" geheten. Het zuidelijk deel van de tankwal aan de Munnikenweg met de in 1957 gebouwde huizen. A A Een deel van de noordelijke tankversperring is opgeruimd t.b.v. het woonhuis van Van Veen, Munnikenweg 22 (1959). Rechts de opbenbare lagere school. J, KRONIEK VAN OUDORP 2015 '45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2015 | | pagina 45