Molenkade a aarsneet Oudorp Jfc In de vorige Kroniek van Oudorp hebben wij u geïnformeerd over de Oudorperpolder als apart waterschap. De bemaling van de Oudorpse landerijen rond de strandwal vond plaats door de Oudorpermolen aan de Molenkade aan het eind van de Molentocht, Deze ziet u nog staan op de luchtfoto uit 1925. De molen heeft gefunctioneerd tot 1930; toen besloot het polderbestuur over te gaan naar elektrische bemaling. Er werd toen een klein vierkant gebouwtje neer gezet voor het elektrische gemaal. En ernaast werd een kleine woning voor de machinist van het gemaal gebouwd. Deze karakteristieke woning met piramidedak staat er nog steeds. Op de kaart van 1950 is het elektrische gemaal nog als functionerend aangegeven. Aan de oostzijde van Herenweg was toen al sprake van een tweede gemaal. Rond 1985 is de bemaling van de Oudorperpolder door het toen nieuwe gemaal naast de Breelaan/ Prunuslaan overgenomen. Het oude gemaal werd gesloopt, maar de dienstwoning bleef in gebruik. In 2013 kwam de woning te koop. Er dreigde sloop want het pandje met piramidedak was niet als monument beschermd en de woning was verouderd en relatief klein. Gelukkig heeft de nieuwe eigenaar de karakteristieke en historische waarde er van ingezien en heeft de woning met respect voor de architectuur (Amsterdamse school) gerenoveerd. Er is wel een aanbouw in de vorm van een serre aan de achterzijde gekomen en een uitbreiding in de vorm van een houten bijgebouw. Jammer is dat de vierkante schoorsteen op de nokpunt van het gebouw gesloopt is. Er is wel een fraaie zinken piron voor terug gekomen. Ook is het jammer dat het raamhout van de kozijnen niet meer donker is. Lichte kozijnen met donker raamhout geven het pand een chiquere detaillering. Het is goed de betekenis van dit pandje vast te houden en het staat op een prachtige woonplek. De schaal van de huizen op de Molenkade is goed behouden. Het is echter te betreuren dat mogelijk de kwaliteit uitzicht zal verslechteren. Voor de nieuwbouw aan de andere zijde van Hoornsevaart (DFS velden) zijn helaas geen regels in het bestemmingsplan opgenomen voor een onderscheid in goot en nokhoogte. Dit zal mogelijk tot drielaagse bebouwing kunnen leiden dat een negatief effect heeft op de ruimtelijke en historische kwaliteiten van de Hoornsevaart en omgeving! De stichting Oudorperhout heeft er tevergeefs voor gewaarschuwd! Henk de Visser Kaart van 1950 waarop het gemaal is aangegeven Klectr Qudvrp A Zicht op de dienstwoning van het electrisch gemaal (ca 1950). A In 2013 voor de renovatie met schoorsteen in de nok. A In 2015 na de renovatie met nieuw bijgebouw ernaast. KRONIEK VAN OUDORP 2015 *37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2015 | | pagina 37