Het grafmonument van de familie Graaf Het is 2007 en Jaap Koning is bezig met het restaureren van het monumentale priestergraf van de parochie. Het graf waarin ook pastoor Theodorus Maria (Dirk) Braakman, die de 16e augustus 2003 overleed, is begraven. Hij was een geliefde pastoor, die zich altijd tot de Oudorpers richtte met de woorden "Beste mensen", daarmee benadrukkend dat hij zich een mens onder de mensen voelde. Jaap heeft zijn handen vol aan de restauratie. Het eens zo fraaie stenen boek, dat open ligt op de steen, vervangt hij door een nieuw exemplaar gemaakt uit een stuk marmer afkomstig van de Don Boscokerk in Overdie. De engel in de nis, die dreigt te verpulveren en zonder kennis van zaken door een bedrijf met een hoge drukspuit is behandeld, knapt hij op met reparatiemortel. Hij verfrist het hele aanzicht door het aangeslagen grijze steen weer een witte uitstraling te geven en maakt de vervaagde letters weer zichtbaar. Maar tijdens dit werk dwaalt zijn deskundig oog regelmatig af naar de tombe links van het priestergraf. Die is in een nog slechtere staat dan het graf waar hij nu mee bezig is. Hij komt er niet van los en besluit dat de restauratie van die tombe, die net als het priestergraf een rijksmonument is, zijn volgende klus zal zijn. Jaap polst Wim Mul, die het idee op zijn beurt ter sprake brengt bij het parochiebestuur. Men vindt het een goed plan en Jaap kan zijn gang gaan. De familie Graaf Het betreft het graf van de familie Graaf en het dateert uit 1871De familie is woonachtig in Alkmaar en afkomstig uit Zaandam. Enigszins merkwaardig is het wel, een Alkmaarse familie die begraven wil worden op het rooms-katholieke kerkhof van Oudorp, vooral omdat geen enkele relatie bekend is tussen deze familie en het dorp. Het lijkt dan ook een raadsel waarom men voor dit kerkhof heeft gekozen. Maar het waarschijnlijke '5ACHU3ÖTE5TUI DDMINE, Jaap wijst naar het verwaarloosde graf. A 34 KRONIEK VAN OUDORP 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2015 | | pagina 34