De Vuik zoals wij deze van afbeeldingen kennen was een stolp van het Noord-Hollandse type waarbij de darsdeur (de hoge deuren waar de wagen met hooi naar binnen werd gereden) aan de achterzijde gesitueerd was. De kamers waren rechts naast de voordeur; in dit geval zal hier ook de ruimte van de herberg geweest zijn die er tot eind 19e eeuw in gevestigd geweest moet zijn. Op de landkaarten van 1879 en 1922 zien we de boerderij op de kaart ingetekend, zelfs met de naam 'De Fuik' erbij. In 1830 stond de boerderij te koop. Het was volgens de analen van de ambachtsheer van Oudorp, de heer Heineken een economisch slechte tijd. Oudorp was toen een arm dorp en er wordt over gesproken dat het merendeel van de bevolking een sober bestaan leidde. Niet direct een klimaat om uit een herberg voldoende verdiensten te halen. De winter van 1829-1830 schijnt bovendien een strenge winter geweest te zijn. Door deze omstandigheden deed zich volgens de genoemde analen de gelegenheid voor de Vuik voor een zacht prijsje te kopen. De vraagprijs van de boerderij met bijbehorende grond (van drie bunders en 50 roeden; ca 3,2 ha)bedroeg f 4500,00. Deze herberg is volgens Dirk Waiboer, burgemeester van Oudorp maar ook o.a. notaris en secretaris voor de ambachtsheer, van veel belang uit hoofde van de 'Roomsch gezinde boeren' die er ook zondags bij het ter kerke gaan hun paarden stalden en jaarlijks wel 100 gulden aan stalgelden zou opleveren! Wel was het volgens Waiboer raadzaam dat 'de Castelein ook dien godsdienst belijdt'. Want anders zou de klandizie wel eens terug kunnen lopen. De Vuik werd inderdaad in1830 door de heer Heineken ambachtsheer van Oudorp, aangekocht. Waiboer gaf aan dat het één van de oudste gebouwen van Oudorp was, maar wel goed onderhouden. Ongeveer 10 jaar later werd er, volgens de analen, land bijgekocht voor een bedrag van f.4250,00 Dit was aanzienlijk meer grond dan eerder bij de boerderij behoorde, te weten 7 bunder en 35 roeden. In 1842 schijnt, volgens dezelfde analen, het huis verbouwd te zijn en heeft toen een geheel nieuw aanzien gekregen. Waarschijnlijk is het toen een echte stolp geworden. Waiboer schreef aan de ambachtsheer: "Dit beantwoordt aan de verwachting en is bijna geheel in orde, het gebouw is er geheel onherkenbaar door geworden". Men had na de aankoop in het echtpaar Venneker als een goed stel bewoners voor de herberg verworven. Het stel oefende naast de exploitatie van de herberg het boerenbedrijf uit. Of het stel verder nog hulp had vermelden de annalen niet. Wel worden in de tekst duidelijk twijfels geuit of de aankoop wel de voordelen bracht die Waiboer had aangegeven. Het jaar 1843 schijnt tot de "slechte boerjaren" te hebben behoord. Ook Venneker laat dan een klaagtoon horen. Het was en bleef tobben voor het stel, die de grootste moeite had om het geld voor de huur bijeen te brengen. -"Drie of 400 hondert zal ik met karsemus of nuwe jaar betalen kunnen mijn Heer", zoo verzekerde Venneker op 31 oktober 1843, "het doet mijn wel leet maar ik kan het niet verder brengen mijn Heer, ik heb een slag van de ouwe burgemeester (Hij doet op dirk Waiboer die in 1842 is overeleden) gehat. De slag was voor mij ruym twee hondert gulden en dan van tijt tot tijt mis ik hem nog hart hij wist mij van tijt tot tijt een vordelje aan te brengen dat is nu zoo niet om nu mijn brootje te hebben is de huur wel hoog genoeg namelijk wel met de slegte boer jaare en ik doe mijn best zoo veel het mogelijk is en ik kan het niet verder brengen - het geIt aan de kaas dat wij maake zulle dat zal met ruym vierhondert gulden wel op houden en het voordeel dat wij van de Herberg hept zal wel met hondert gulden ophouden Veel meer over de Vuik komen we in Al A Detail van de eerste kadastrale kaart van Oudorp van ca. 1825. A Op de landkaarten van 1879 en 1922 is de Fuik ingetekend. A Stolp de Vuik gezien vanaf de Munnikenweg. Datering zal zijn in de periode ca 1900 tot 1932. KRONIEK VAN OUDORP 2015 '15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2015 | | pagina 15