De Vuijk een. stolp die helaas verloren ging Oudorp kent nog een aantal fraaie stolpen. Maar evenzovele stolpboerderijen zijn helaas verdwenen. De Vuik was een zeer bekende stolp in Oudorp. Deze stond niet op de locatie waar zich nu de straat 'De Vuik' bevindt maar precies tegenover de Munnikenweg op de plaats waar nu de Nijenburgh is met de winkelgalerij. De verleden jaar gekapte populieren stonden nog als jonge bomen op het erf van De Vuik. Op een foto uit 1930 zien we het fraaie dorpse beeld van de Munnikenweg met de grotendeels bewaard gebleven bebouwing en op de achtergrond de grote rietgedekte stolp die de naam 'De Vuik' droeg. De naam De Vuik komen we met meerdere schrijfwijzen tegen van Fuijk tot Vuyk en Vuijk. In het veldnamenboek van Oudorp staat de boerderij op de kavel A115 en in 1765 was Veldwachter Gerrit Sweerekant de eigenaar en in de boerderij was toen een herberg gevestigd en deze bezat een uithangbord 'de Vuik'. De herberg 'die fuijck', komen we al tegen op een door oud stadsarchivaris, Bruinvis overtrokken tekening van een kaart van Gerrit Dircksz. Langedijck uit 1589; die is toen gemaakt om de kavels rond het vervallen kasteel De Nijenburg in kaart te brengen. De tekening suggereert een zgn. langhuis-boerderij met een aangebouwde hooischuur of kapberg. Een type dat tot ver in in de zeventiende eeuw gebruikelijk was bij boerderijen. Pas in de tijd van de grote droogmakerijen als Beemster en Schermeer ontwikkelde zich de stolp als de reguliere huisvesting voor het boerenbedrijf. De vraag is wanneer De Vuik een echte stolp was geworden. Als we naar de eerste kadastrale kaart van Oudorp kijken, van ca 1825, dan beantwoordt het grondvlak van het bouwwerk op deze locatie meer aan het type van langhuis boerderij met kapberg dan aan een vierkant oppervlakte van een stolp. De aanname is dat het pas rond 1842 een echte stolp is geworden.We komen hier verder in dit artikel op terug. A De Vuik gezien vanaf de Munnikenweg in 1920. Kaart getekend naar de situatie in 1589 waarbij 'De Fuijck' A tegenover de driesprong Herenweg - Munnikenweg. Bron: Regionaal archief Alkmaar 14 KRONIEK VAN OUDORP 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2015 | | pagina 14