De openbare school en de onderwijzerswoning aan de Munnikenweg 'Je ziet het pas als je het weet.' Al In de serie bijzondere gebouwen bespreken we dit keer deze school met bijbehorende woning. Ze liggen daar prachtig aan de historische Munnikenweg en in het groengebied Oudorperhout. Zij zijn in 1939, in opdracht van de gemeente Oudorp, gebouwd en bestaan dit jaar dus 75 jaar. Het is een ontwerp van de Alkmaarse architect C.D. van Reijendam. De aanbesteding vindt plaats in café Morsch te Oudorp (nu Bar Nico en wijnhuis Oudorp) en wordt 18 februari 1939 gegund aan B.P van Kooten, een Oudorpse aannemer. Bouwopzichter wordt de heer H. Tauber, een regionaal zeer bekende bouwkundige.Het ensemble van school met woning wordt zo waar devol geacht, dat het van de gemeente Alkmaar de monumentenstatus heeft verkregen: "Het vrij gelegen schoolgebouw met erfafscheiding, fietsenstalling, speelplaats en bronzen beeldje (1981) is, in samenhang met het omringende landschap, van alge meen belang als architectuur- en cultuurhistorische waarde. Het is een gaaf bewaard voorbeeld van een lagere school gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, gecombineerd met invloeden van het Delfts Traditionalisme. De school en de woning vormen samen een fraai voorbeeld van het late oeuvre van de Alkmaarse architect C.D. van Reijendam. De school en de woning zijn, met vrij uitzicht rondom, beeld bepalend in het landschap gelegen aan de Munnikenweg. Samen met de voormalige onderwijzerswoning bezit het pand daarom bijzondere stedenbouwkundige waarde. Zij vormen een beeldbepalend ensemble in een rustieke weidse omgeving met op de achtergrond draaiende molens Het is dus niet alleen de architectuur van de gebouwen, maar ook de wisselwerking van de gebouwen en hun omgeving, die de waarde van dit monument bepalen. Die bouwstijlen De gebouwen zijn opgetrokken in de late Amsterdamse Schoolstijl, met elementen van de traditionalistische Delftse t, m - School- stijl. Deze combinatie van stijlen weer spiegelt de tijdgeest op archi tectonisch gebied in de jaren dertig van de vorige eeuw. De DEZE SCHOOL IS GEOPEND 0P1 SEPT. 1935, IN TEGENWOORDIGHEID VAN: W.BOS,wjecem. A.de GOtP.wmi. A. JONtEBLOED weth, 0. O.DUN,in5p.l.o l-v« HIJLNClf) 4KI1 H.UUEer.opz ft.tnru UmrMll 8 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 8