St. Jozef kleuterschool 1951-1952 Al Beste lezers, Op het middenblad in de Kroniek van Oudorp 2013 prijkte deze prachtige schoolfoto van de Sint Jozef kleuterschool 1951-1952. Om namen te zoeken bij de gezichten van de kinderen op de foto was een speurtocht op zich, maar toch ontbrak er nog een aantal. Dat heeft een aardige reactie bij onze lezers te weeg gebracht, zodat de naamlijst goed aangevuld kan worden. Waarvoor onze dank. Natuurlijk blijven we zoeken naar informatie en foto's van Oudorp en hun inwoners, of bent u misschien genegen uw/een verhaal op papier te zetten. Dan graag uw reacties naar info@historischoudorp.nl, of naar de Vuijk 6 1829 AR Oudorp. Redactie. 1 Zuster Ursula 17 Ans Verduin 33 Ans Klaver 49 Nico Schroder 65 Tini van Baar 81 Joke Reus 2 Wim Bos 18 Truus Verduin 34 Rietje Rood 50 Harry Berkhout 66 Joke Schut 82 Gré Kunst 3 Kees Woestenburg 19 Gatha Groot 35 Truda Hes 51 Dik Klanker 67 Ger Ursem 83 4 Kees Groot 20 Engelien Forrer 36 Joke Rood 52 Willy Dekker 68 Arle Venneker 84 Marianne Aarsen 5 Wim Groot 21 Bets Kieft 37 Barry van Kooten 53 Truda Wit 69 Johanna van Etten 85 Willie van Gulik 6 Jan Admiraal 22 Henny Rijser 38 Tinie Reus 54 Afra van Baar 70 Rens van der Peet 86 Ineke Verhaar 7 Frans Nuyens 23 Fia Hes 39 55 Ria Quant 71 Cor Grootjes 87 Jan Bos 8 Piet Meereboer 24 Luus Duinmeijer 40 Wim Poelsma 56 Jopie Rood 72 Jan Groothuizen 88 Jan van Baar 9 Gerard Buisman 25 Ada Meijering 41 Hans Tamis 57 Gerard Veldman 73 Jan Vfs 89 Henny Bij post 10 Piet Zuurbier 26 Gretba Bos 42 Peter Schroder 58 Rina Dudïnk 74 Ton Pieters 90 Tiny de Waal 11 Dick Klanker 27 Zuster Ursula 43 Peter Berkhout 59 Jos Langedijk 75 Floor H oogeboom 91 Piet van Baar 12 Pim Smit 28 PietTamis 44 Dik Beers 60 Ans Meereboer 76 Ans Groot 92 Dick Louwen 13 Zuster Aniseta 29 Kees Kuilboer 45 Ton Kieft 61 Piet de Lange 77 Janny Groot 93 Gerda Klaver 14 Ooi Verduin 30 Adri Kaandorp 46 Sjef Bakker 62 Ton Molenaar 78 Tini van Wonderen 94 Marry Bijman 15 Joke Kieft 31 Sjoerd Bakker 47 Arle Louwen 63 Jacob Rood 79 Jopfe Smit 95 Carla Beers 16 Liza Smit 32 Ria Oud 48 Peter van der Heijden 64 Rinie Zuurbier 80 Jaap Beers f tlnnt rS 6 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 6