Bekijk de dijk die ons omringt Al De West-Friese Omringdijk is ontstaan uit een stelsel van aparte dijken, die in de loop van een paar honderd jaar steeds meer met elkaar werden verbonden. Uiteindelijk vormden zij, aan het eind van de dertiende eeuw, één grote dijk met een lengte van 126 kilometer (zie de kroniek 2013). Tegenwoordig is hij, hoewel nog van betekenis als waterkering, ook van grote waarde als cultuurhistorisch en landschappelijk object. Deze cultuurhistorische waarde vloeit voort uit het feit dat het verloop nog bijna gelijk is aan het oorspronkelijke tracé. Dit betekent een grote continuïteit van de dijk in het landschap en door de geschiedenis heen.De erkenning van de waarde van de dijk leidde er in 1983 toe dat hij de status van provinciaal monument verkreeg. Om deze waarde nog eens te onder strepen, is afgelopen april in Alkmaar een project gerealiseerd waarbij langs de dijk zitbanken zijn geplaatst. Al eerder waren andere delen van de dijk al voorzien van deze bankjes. In Alkmaar staan er zeven, waarvan één in Oudorp. Op de foto zien we de onthulling van de bank aan het begin van de Rekerdijk in Alkmaar, die ook deel uitmaakt van de grote dijk. De gedeputeerde Elvira Sweet en wethouder Anjo van der Ven verrichtten deze plechtigheid, muzikaal ondersteund door de Schoorlse zanger Bert van Baar en de kinderen van de Jules Verneschool in Huiswaard. In de rugleuning van elk bankje is een gedicht (titelfoto) Onthulling bank >ek Drechterwaard/Rekerdijk ™ÏÜS; 40 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 40