Met name FC Huiswaard had een schuldenpositie en had in het verleden al een paar keer uitstel van betaling aan de gemeente Alkmaar moeten vragen, maar van de gezonde financiële positie van circa fl 30.000 waarmee Go Ahead'18 eind 1991 naar sportpark Hoornse Vaart kwam was ook weinig meer over. Het was een grote teleurstelling voor de nieuwe club, dat daarom de gemeente het voor hen geplande kunstgrasveld in de ijskast schoof, omdat de levensvatbaarheid van DFS Alkmaar nog met teveel vraagtekens omringd was. Daarnaast verheugde men zich bij de nieuwe vereniging ook al op de mogelijke komst van handbal vereniging AHC Kolping naar hun complex, om op het veld van HV Huiswaard te gaan handballen. Dit is er echter ook nooit van gekomen. De club begon met acht jeugdteams in 2002, maar daar waren er, slechts twee jaar later, in 2004 nog maar twee van over. Alleen de seniorenafdeling was goed bezet met vijftien teams. Echter de structuur en financiële discipline die daarbij vereist is kwam niet van de grond, zodat het nakomen van de verplichtingen steeds moeilijker werd. De gemeente dreigde de stekker uit de vereniging te trekken, maar gaf de club respijt als zij zich zou laten bijstaan door de Sportraad Alkmaar en de KNVB om de kas weer op orde te brengen. Dit gebeurde inderdaad, maar in 2006 meldden de vertegenwoordigers van de beide ondersteunende partijen, dat zij het hopeloze van hun missie inzagen en gaven hun opdracht terug. Vervolgens zegde de gemeente, bij monde van wethouder Hans Meijer,met spijt het contract met de vereniging op. DFS Alkmaar was voorgoed historie geworden. De periode na de opheffing van DFS Alkmaar De beste velden van Alkmaar hadden plots geen vaste bespeler meer en het verval van de accommodatie zette verder door. Aan de westkant van het sportpark ging het wel de goede kant op, want in 2006 werd het overdekte (voormalig) buitenbad van zwembad De Hoornse Vaart in gebruik genomen. Het verfwerk van het DFS complex werd steeds havelozer en houtrot ging vrijelijk haar gang. De inventaris kwam voor een groot deel bij grof vuil terecht en archief stukken in de oud-papiercontainer. Niets van waarde van de fusieclub bleef er meer in de gebouwen over. De gemeentelijke Dienst Sportzaken beperkte zich alleen tot het noodzakelijk onderhoud aan velden en bosschages. Het complex lag er al die jaren verloren bij met een bijzonder troosteloze accommodatie, kapot en deels weggehaald hekwerk en prima, maar weinig gebruikte, velden. In 2009 werd het vijfde veld definitief aan de voetbalbestemming onttrokken toen daarop het Outdoorpark Hoornse Vaart was aangelegd, dat in september van dat jaar werd geopend. Er meldden zich in de loop van de tijd nieuwe verenigingen, die behoefte hadden aan onderdak en ruimte, zoals drakenbootvereniging United Dragons. Die mocht, al in september 2006, de Go Ahead'18 kantine tot haar domein maken en later in de van alles ontdane voormalige FC Huiswaard kantine haar krachthonk inrichten. In de zomerperiode trainden daar regelmatig Alkmaarse voetbal verenigingen en sv Vrone, wanneer hun velden wegens renovatie tijdelijk niet beschikbaar waren. Kolping Boys werd een semi- permanente gebruiker van het voor malig Go Ahead'18 hoofdveld voor jeugdtrainingen en zo bleef de voetbal bestemming enigszins behouden. Daarnaast verschenen kaatsvereniging KV Alcmaria, herdershondenverenig ing VDH, modelhelikopter club EVA, onderwatersportvereniging Deltaduik team Alkmaar en paintballclub Reforce op het terrein om daar hun activiteiten te bedrijven en dat is anno 2014 nog steeds zo. Intussen was het de gemeente Alkmaar wel duidelijk dat de velden zwaar onderbezet waren qua gebruik. In 2012, toen al helder was dat het Medisch Centrum Alkmaar geen gebruik zou maken van het aangeboden DFS terrein, werd door de gemeente een nieuw toekomstplan voor het terrein ontwikkeld. Op basis van het uitgangspunt dat 50% van het terrein een sport bestemming zou krijgen en 50% voor woningbouw bestemd werd mocht een breed samengestelde adviesgroep van gebruikers en belanghebbenden de gemeenteraad voeden met hun gezamenlijke visie.Eind 2013 werd het besluit in de gemeenteraad bekrachtigd en werd aan de wethouder opdracht gegeven om tot realisatie te komen. Als beoogde startdatum voor het bouwrijp maken is voorlopig september 2015 genoemd, omdat het DFS terrein mogelijk ook nog nodig is voor de organisatie van de internationale Children's Games in juni 2015.Uit historisch oogpunt zou het mooi zijn als de bouw van huizen op dat terrein zo min mogelijk afbreuk zal doen aan de uitstraling van het unieke historische gebied van de Oudorper- polder en haar groene karakter. Meerdere belangengroepen pogen dat belang veilig te stellen. Na de komende herinrichting zal niets meer herinneren aan de voetbalclub DFS. De naam leeft echter nog wel voort, omdat in 2007 de wielerclub DFS Alkmaar (Door Fietsen Sterk) is opgericht met de basis vanuit de gelijknamige voetbalclub. Dick Veel A Mogelijke inrichting DFS terrein KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014 «33 "TKU

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 33