Go Ahead'18 van zodanige kwaliteit, dat die afgestemd was op een niet al te lange periode van gebruik, hetgeen ook bleek uit de jaarlijkse huur van slechts fl 2.500. Begin 1992 startte Go Ahead'18 vervolgens met het spelen van haar wedstrijden op het Hoornse Vaart complex en werd daarmee de derde voetbalclub op Oudorps grondgebied. Dat was sinds 1937 toen VVO., M.E.V.O. en vv Oudorp naast elkaar bestonden niet meer voorgekomen. De gezamenlijke periode en de fusie Bij de start in 1992 was de FC Huiswaard de grootste van de twee clubs met 21 teams en Go Ahead'18 stelde daar 14 teams tegenover. Feitelijk waren de clubs tot elkaar veroordeeld (bv bij het afspreken van de veldbezetting, kleedkamers, sleutelbeheer, afgelastingen etc.), maar waren natuurlijk ook concurrenten met daarbij een zeer verschillende clubcultuur. Go Ahead'18 was een echte arbeidersclub en Huiswaard was een mengeling van mensen uit de regio Haarlem en Amsterdam, die in de provincie waren gaan wonen. Kwesties als: Wie doet het onderhoud, wie houdt contact met de gemeente aangaande zaken die het hele complex aangingen etc. verliepen moeizaam. Ook het gezamenlijk onderhoud aan bijvoorbeeld de kleedkamers kwam niet goed van de grond en geleidelijk verpauperde het complex. Erg veel liefde voor elkaar was er zeker in de aanloop- en beginperiode niet te bespeuren. Dat moest anders vonden de beide besturen. In het voorjaar van 1992 gingen ze in gesprek met elkaar over een mogelijk samengaan, overigens zonder mandaat van hun ledenverga deringen. Van de kant van FC Huiswaard waren dat Wim Jonker, Martin van Ravenzwaay en Jan Oppedijke. De delegatie van Go Ahead'18 bestond uit Peter Koster, Hannes Baron en Jan den Engelsman.Omdat de gemeente liet weten geen budget beschikbaar te hebben om de extra kosten bij een fusie te verlichten en ook dat Go Ahead'18 zich beriep op het hebben van de oudste rechten en vast wilden blijven houden aan haar naam maak ten dat de gesprekken op dood spoor terecht kwamen.Waar Go Ahead'18 redelijk stabiel bleef, zakte FC Huiswaard verder naar slechts tien teams in 1996. Het bestuur van FC Huiswaard richtte zich toen wederom tot het bestuur van Go Ahead'18 om te komen tot een fusie. De clubbesturen werden het in grote lijnen wel eens met elkaar, maar de traditietrouwe ledenvergadering van Go Ahead'18, die er al jaren aan gewend was om een kleine vereniging te zijn, stemde het met emoties beladen voorstel af. Het FC Huiswaard- bestuur ging zich meteen bewust richten op eigen ledenaanwas en dat had best enig succes. De groei kwam er weer wat in. Nu was het kennelijk de beurt aan Go Ahead'18 om door het ijs te zakken en toen zij in 2001 nog maar 7 teams op de been kon brengen ontstond er ook bij hen draagvlak om het tot een fusie te laten komen. De gesprekken daarover liepen direct voortvarend, zodat men al op 22 mei 2002 de oprichtingsvergadering kon houden. Na drie keer was er eindelijk fusiesucces, maar of dit een succes zou blijven was echter de grote vraag! Het samengaan was voor beide partners eigenlijk nog de enig overgebleven optie om te kunnen overleven. Opvallend genoeg zou de vroegere penningmeester van FC Huiswaard Henk Eggermont, nu in de functie van wethouder van Sportzaken, een sturende rol spelen bij het tot stand komen van de fusie. De nieuwe club zou Door Fusie Sterk Alkmaar gaan heten en het bestuur had duidelijke plannen. DFS Alkmaar (2002-2006) Er was werkelijk een goed gevoel bij de vertegenwoordigers van de beide voormalige clubs om de fusieclub tot een succes te gaan maken. Het probleem was echter dat, naast het opzetten van de nieuwe organisatie, ook de financiën op orde gebracht moesten worden. A Het DFS terrein in 2012 met op de voorgrond het oudorperhout k Het ooit oude vijfde speelveld, nu outdoorpark Hoornse Vaart Aiktp 9 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 32