Douma, een oplossing voorhanden in Oudorp bij HV Kolping. Helaas kende men weinig geluk, want aan het zelfstandig bestaan kwam al snel een einde met de ontbinding van HV Huiswaard op 30 juni 1989. De oorzaken waren het teruglopende ledental en het niet kunnen realiseren van een eigen accommodatie ergens in de wijk Huiswaard. De komst van Go Ahead'18 go ahead 1918 Eind jaren'80 begon een probleem te ontstaan in de verkeersafwikkeling in het zuiden van Alkmaar, aangezien de meeste groei van het woningaantal in Alkmaar Noord en Heerhugowaard plaats vond en veel van dat verkeer over de Ommering naar de A9 in het zuiden moest. De oplossing werd gezocht in het verbreden van de Ommering maar dat zou wel consequenties hebben voor de daar aanwezige voetbalclub Go Ahead'18, die qua ledental ook wel eens betere tijden had gekend. Go Ahead werd in 1918 opgericht en is Alkmaars op één na oudste vereniging. De club zou jarenlang Alkmaar heten en vervolgens Go Ahead'18. Ze was weliswaar klein in omvang, maar financieel kerngezond. De projectie van de nieuwe verbrede weg in 1987 betekende dat toekomstig asfalt de plek van de kantine en kleedkamers van de club zou innemen en tevens dat een stuk van hun C- veld zou moeten worden opgeofferd. Go Ahead'18 werd in november 1988 te verstaan gegeven dat zij, hoe dan ook, op afzienbare termijn zou moeten verhuizen. In 1987 was door gemeente vastgesteld dat er in Alkmaar in totaal een overschot van 12 voetbalvelden was en dat maakte de weg vrij om in elk geval Go Ahead'18 weg te saneren naar het sportpark Hoornse Vaart. Overigens deelden de gezamenlijke Alkmaarse amateurvoetbal verenigingen de mening van de gemeente over het aantal overbodige velden niet. De gemeente had de sterke teruggang van het aantal leden van Huiswaard ook gesignaleerd. Een analyse van het totale aantal teams van beide clubs leerde, dat die genoeg moesten hebben aan de vijf velden aan de Hoornsevaart. Het betrof 19 teams van FC Huiswaard en 8 teams van Go Ahead'18. Dat plan van de gemeente ontmoette felle weerstand bij FC Huiswaard bij monde van haar toenmalige penningmeester Henk Eggermont, die daarover van arrogantie sprak, maar die later als wethouder Sportzaken van de gemeente Alkmaar overigens belangrijke ontwikkelingen op sportgebied in Alkmaar goed ter hand zou nemen. Toch gingen de plannen door en de verhuizing van Go Ahead'18 kostte ongeveer fl 500.000. Na jaren van touwtrekken was het de bedoeling dat Go Ahead'18 in september 1990 zou verhuizen. De discussie met FC Huiswaard ging voornamelijk over het gezamenlijk gebruiken en beheren van de bestaande kleedkamers en de velden. De beide clubs kwamen daar niet uit en de nieuwe wethouder Liesbeth Wever hakte met de Dienst Sportzaken uiteindelijk in oktober 1990 de knoop door. Go Ahead'18 zou vier van de 10 FC Huiswaard kleedkamers ter beschikking krijgen op zaterdag en zelfs zes op zondag en de velden zouden worden verdeeld. Maar FC Huiswaard had tevens grote moeite met het feit dat de nieuwkomers een eigen concurrerende kantine zou krijgen op nog geen 50 meter afstand van hun eigen bestaande clubhuis. FC Huiswaard claimde ook dat zij de trainingsvelden elke avond van de week nodig hadden plus de woensdagmiddag en dat er geen plek zou zijn voor Go Ahead'18 om te trainen. Dat was nogal overdreven, want uiteindelijk hadden beiden aan elk één klein trainingsveld genoeg. Later in dat jaar zou de verhuizing nog H. Eggermont: macht... ..arrogantie van verder worden uitgesteld naar september 1991, omdat de gemeente vergeten zou zijn om een kapvergunning aan te vragen. Uiteindelijk werd de nieuwe kantine van Go Ahead'18 op vrijdag 6 december 1991 geopend en liet zij haar velden aan de Oude Heilooërdijk in Alkmaar, waar zij twintig jaar hadden vertoefd, voorgoed achter zich. Overigens was de nieuwe kantine van -f'» J' aikmiHrsw *porl vereniging k De Go Ahead18 kantine, hedendaags in gebruik door United Dragons KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014 «31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 31