Aï van de poort.. De huidige poort blijkt dus de originele poort te zijn, zij het met een enigszins ander uiterlijk. Het schilderwerk in het middenvlak van de pilaren bijvoorbeeld is verdwenen. Het ijzeren hek kan het aanbevolen hek van pastoor Meijer nog wel zijn. De laatste restauratie dateert van 2011 en is uitgevoerd door de Oudorper Jaap Koning heeft gestaan. Op beide poorten heeft oorspronkelijk in Gothische letters de tekst Domus Dei et porta Caeli. (Huis van God en poort van de hemel) gestaan. Begin 1862 is de hoofdpoort gemaakt. In november 1861 meldt I. Meendermann, steen houwer te Amsterdam, de leverantie van steen, welke hij overeengekomen is met de heer J.A.H. Hanekar voor pastoor Eulenbach. Voor ƒ65.- biedt hij aan: 5 stuks bewerkte Bentheimer stenen inhoudende 721 kubieke palmen; met de leverantie van de ruwe steen, arbeidsloon en franco te Alkmaar aan de wal. Daarbij verbindt hij zich om het materiaal binnen 2% maand te zullen afleveren. Dat hij woord gehouden heeft bewijst de rekening. De leverantie van de benodigde materialen blijkt voor één poort te zijn. De Laanpoort is van ander materiaal gemaakt. Meedermann is niet alleen de leverancier, maar ook de ontwerper A. Stierp-Impink Bronnen: 1. Parochie-archief inv. 001.001 notulen kerkbestuur 2.121.01 alle correspondentie rond het kerkhof 3. PA inv. 121.01, offeraars 4. Rijksarchief Haarlem, inv. Bisschop pelijk Archief Haarlem, toegang 306, Parochie Oudorp, inv. 449 5. PA inv. 112.01, rekening wegens het kerkhof A Restauratie in 2011 A Hoofdpoort anno 2014 Wil 28 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 28