Willemszoon, Klaas Bijman, Dirk Blom, Cornelis Bos Adrieszoon en Petrus Blom. Al na korte tijd werd de eerste voorzitter Gerrit Bos secretaris penningmeester, als opvolger van Simon de Jongh. DE KAASMAKERS Gerrit Vader was de eerste kaasmaker. Zijn opvolgers waren respectievelijk Pieter van Dijk, diens zoon Jan van Dijk, Henricus van Scheijen, Simon Homan, Pieter Krijgsman, Evert Schipper en Pieter Wijdenes. Met de verkoop in 1920 aan Gustav Aloysius Freitag, lederfabrikant te Oudorp, en een compagnon, kreeg het gebouw de bestemming van leer fabriek. Door fikse uitbreidingen en verbouwingen verloor het pand volledig zijn uiterlijk. De NV Alkmaarsche Leerfabriek vervaardigde er nappa, glacé, chairleder en schapenvachten. Na 5 jaar volgde het faillissement. Aafje Bijman (weduwe van Cor- nelis Bos Arieszoon) en Gerrit Bos Willemzoon. De kaasfabriek heeft vijf voorzitter-directeuren gekend. Van begin tot einde Gerrit Bos voortzetting echt niet langer rendabel. In september dat jaar werd besloten tot verkoop van de fabriek, vooral omdat de aanstaande wintermelk zeer miniem zou zijn. Kort daarna werd de Bergense stoomzuivelfabriek Wilhelmina eigenaar. Gedurende anderhalf jaar werd in Oudorp gekaasd onder de vlag van Wilhelmina. De aandeelhouders van de Hoordholland IV hadden zich verplicht om hun melk te leveren tot 1 mei 1920. Pas toen zat het er definitief op voor Pieter Wijdenes, de laatste kaasmaker van Oudorp. De tien laatste aandeelhouders van de Noordholland IV hielden elk f 506,65 over aan de verkoop van de kaasfabriek. Dit waren Petrus Blom, Willem Bos Gerritzoon, Jan Stroomer, Gerrit de Jongh, Cornelis Kalis, Pieter Bijman, de erfgenamen van Dirk Rood, batig saldo op van f 1.60. De winst steeg naar f 4.60. doordat veehouder Dirk Rood voor f3,00 de sintels van de stoomkaasfabriek kocht. In 1900 leek de onderneming kopje onder te gaan door gebrek aan voldoende melk en uittreding van deelhebbers. De openbare verkoping was vastgesteld, de melk was al in september 1899 verkocht aan de Alkmaarse margarine fabrikant, van Gerrit van den Bosch, voor 5 cent per kan. De Oudorper fabriek zat toen zonder eigen kaasmaker. Twee aandeelhouders redden de Noordholland IV van een vroegtijdige ondergang. Secretaris penningmeester Gerrit Bos en Maarten Kalis (veehouder aan de Butterhuizen) staken er extra geld in. In 1918 was De Alkmaarse aannemer Johannes Gerritzoon Apeldoorn kocht het hele spul in 1928 en verbouwde een deel van het complex tot woningen. Vijf jaar na de teloorgang van de Noord Holland IV werd de derde generatie Bos als burgervader aangesteld in Oudorp. Willem Bos Gerritzoon was van 1925 tot 1946 burgemeester. De veertien huizen, en het resterende deel van het fabrieksgebouw, waar de jeugdbeweging, de welpen en de gidsen een poosje onderdak hadden, zijn eind jaren zestig aangekocht door de gemeente Oudorp. Na sloop in 1972/1973 maakten ze plaats voor nieuwbouw. Ter plekke wijst niets meer op de kaasbereiding van toen. Wat blijft is het beeld van de ontroerde dames op de begrafenis van de Noordholland IV. Paul van Berkum. BEGRAFENIS OUDORPER KAASFABRIEK (linksboven) Willem Bos 1830-1893 Burg. tot 1893 betrokken bij oprichting kaasfabriek. a Willem Bos 1884-1952 Burgemeester 1925- 1946 (rechtsboven) A Gerrit Bos Wzn. 1860-1928 Burg. 1893-1925 van begin tot einde betrokken bij de kaasfabriek. Bron: Regio-naai Archief Alkmaar KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014 *23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 23