door een kleine molen te laten uitvoeren. In 1861 werd dit molentje verplaatst naar het Wuiver. De Oudorpermolen aan de Molenkade heeft gefunctioneerd tot 1930; toen besloot het polderbestuur over te gaan elektrische bemaling. Het verzoek van machinist de molen te behouden als woning haalde het niet; de molen werd gesloopt en er werd voor de machinist een kleine woning gebouwd (nu Molenkade 11). Dit pandje is gelukkig behouden gebleven en heeft recentelijk nieuwe bewoners gekregen. Achter de leerfabriek die stond op de hoek van de Herenweg en de Breelaan kwam een tweede elektrisch gemaal ongeveer op de plaats waar thans de Berkenlaan en de Prunus laan samenkomen. In 1938 naam het polderbestuur de bemaling van de kleine Kraspolder over. De Kraspolder ligt buiten de Westfriese Omringdijk en was in feite een ingepolderd stuk druipland aan de oever van de Schermer. Tot 1938 was het een privépoldertje met een eigen molen, maar deze kleine molen was in verval geraakt en de eigenaar trachtte met een petroleum- motor de bemaling door te zetten. Na de overdracht van de Kraspolder aan het waterschap van de Oudorper polder kwam er ook een einde aan de Toen werd een start gemaakt met het 'Kanalenplan' voor West-Friesland en werd het peil in beide boezems gelijk getrokken. De molens verloren hun functie en molen A die het dichts bij de Frieseweg stond werd overgedragen aan het Openluchtmuseum te Arnhem. De molen is echter nooit opgebouwd daar omdat deze in de Oorlog door een bominslag verloren ging. Ook aan de oostkant staat nog een molen die deel uitmaakte dit boezemsysteem (de Ambachtsmolen). De Oudorpermolen, vlakbij de Halve- maansbrug die voor de bemaling van de Oudorperpolder zorgde is in 1870 van een waterrad gewijzigd in vijzelbemaling. De Oudorper Molen stond op de kop van de Molentocht die de westelijke rand van de strandwal markeerde. De molen was evenals de molens van de Zeswielen een bovenkruier en een riet- gedekte achtkantige kap maar had een bakstenen onderkant. Omdat het oostelijk gebied tussen de strandwal en de Schermerdijk (Westfriese Omringdijk) lager was, werd het vanaf de tweede helft van de 19e eeuw wenselijk gevonden hulpbemaling Henk de Visser ijsbaan die 's winters in de Kraspolder werd geëxploiteerd. Toen de gemeente Oudorp in 1963 met een plan voor Oudorp Noord en een bedrijventerrein zuidelijk van de Nieuwe Schermer- weg wilde aanleggen was dit voor het kleine waterschap niet mogelijk met deze ambities mee te gaan en werd een ingenieursbureau en de Provinciale waterstaat ingeschakeld. Vervolgens gingen de rechten en plichten van het waterbeheer over naar de gemeente Oudorp en werd het aparte waterschap 'Oudorperpolder' per 1 januari 1970 opgeheven. De gemeente Oudorp ging op haar beurt nog geen 2 jaar later op in de gemeente Alkmaar en daarmee dus ook het waterbeheer. Pas eind jaren '90 werd het beheer van de waterbeheersing in Oudorp weer uitbesteed aan het Waterschap. Dat was toen het waterschap Groot-Geestmerambacht dat na 2000 opging in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De huidige bemaling van de Oudorperpolder vindt plaats door het elektrisch gemaal dat zich bevind aan de Hoornsevaart tussen het gebied van de Breelaan en het eerste woonerf van de Prunuslaan. U ziet hier de vlag van het Hoogheemraadschap wapperen. De inlaat voor het gebied bevindt zich bij het Noordhollands Kanaal vlakbij de Marconistraat en bij de Herenweg aan het eind van het water bij tussen De Wieken en De Vuyk bevindt zich een onderbemaling. L Foto van de Molentocht, (ca. 1950) westelijk van de strandwal van Oudorp, gezien vanaf de Munnikenweg naar het noorden. Het middelste huis met het piramide dak huisvest het elektrische gemaal van na 1930 (foto J. de Moei). Luchtfoto RAF uit 1943, toen de kanalisa tie van de ringvaarten van Heerhugowaard en Schermer gekanaliseerd waren en op één boezemniveau kwamen. A Oudorpermolen in 1930 ontmanteld KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014 «19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 19