it Deze nogal forse auto paste maar ternauwernood in het brandspuithuisje. Toch werd pas in 1960 een start gemaakt met gesprekken, onder leiding van burgemeester Bakker, over de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Achter de boerderij van Groenland aan de Herenweg 28 bouwde aannemersbedrijf van Kooten een hypermoderne kazerne met toilet- voorziening, instructielokaal en slangentoren. De sloop van de boerderij werd door de brandweerlieden in eigen hand gehouden en door deze tot de grond toe af te breken, werd een reisje naar Duitsland bij elkaar gesloopt. Uit het jaarverslag maken we op dat de nieuwe kazerne 21 september 1963 op verbluffende wijze werd geopend in het bijzijn van burgemeester Kok. In 1975 werden de garagedeuren vervangen voor roldeuren, wat voor de uitruk van het korps een fantastische verbetering was. Later bleken ze uistekend dienst te doen als doel voor de voetballende jeugd en ontbraken er regelmatig deurpanelen uit de kazernedeur. Door de steeds verbeterende technieken was het raadzaam om de opleidingen daar ook op aan te passen. Het korps oefende niet meer om de 14 dagen, maar elke week. Er waren regelmatig brandweerlieden uit de regio in opleiding die gebruik maakten van het Oudorper instructielokaal. De canvas slangen waren door het gebruik van het nieuwe type neopreenslang overbodig geworden, dus werd er van de slangen- droog- toren geen gebruik meer gemaakt. Ook had een blikseminslag schade aan de top van de toren aangericht. Zo gebeurde het dat voor de uitbreiding van het instructielokaal de slangentoren in 1986 werd gesloopt. Sloop en aanbouw werd wederom door de brandweerlieden zelf uitgevoerd onder de bezielende leiding van aannemer Cees de Nijs. De aanwezigheid van een kraanwagen in de kazerne Oudorp kwam goed van pas, zodat daarmee de top van de toren in één keer gelicht kon worden. Jan Wit van de Munnikenweg heeft er als schuur nog jaren plezier van gehad. Over de volle breedte van het instructielokaal werd in de avond- en weekenduren twee en een halve meter aangebouwd. Nu konden de 25 brandweerlieden, met voldoende ruimte, klassikaal instructie krijgen. Ook de deuren van de voertuigstalling werden vernieuwd en van een elektrische bediening voorzien Eind jaren '90 liet de bedrijfsruimte van de brandweer door alle Arbo eisen nogal te wensen over en werd het brandweerkorps tijdens een grootscheepse verbouwing onder gebracht in de stalling van de gemeente achter de kazerne. De instructieruimte werd gezocht in de handbalkantine van Kolping, 100 meter noordelijker aan de Herenweg. De verbouwing leverde het volgende op: Een geheel nieuwe toiletgroep en douches voor dames en heren en wederom een uitbreiding van het instructielokaal en bergruimte, Chevro- ét let CAB a 1946 voor brandweer Oudorp Rechtstonder: De kazerne achter boerderij Groenland y Linksonder: Het oude kbrandspuithuisje 3IRJILW KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014 «13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 13