J m bPArïPWLUK Dat de brandweer in Oudorp op 7 december 1945 hun eerste vergadering had en daarmee, onder voorzitterschap van locoburgemeester Schoenmaker, de brandweer vereniging Oudorp hadden opgericht, wil nog niet zeggen dat er voor die datum geen enkele vorm van brandweer bestond. Integendeel, er was wel degelijk een brandweerploeg in Oudorp aangesteld, die voornamelijk uit vrijwilligers tussen de 18 en 50 jaar bestond. Volgens het reglement van de brandweer Oudorp in 1918 moest de brandspuit eenmaal per jaar beproefd worden en werden er, minstens 3 dagen van te voren, enkele manschappen opgeroepen. Aan de noordkant van het huis van Willem Stoop, Herenweg 42, was die **i i VfN ei brand spuit gestationeerd in het brandspuithuisje. Daar was tevens een ruimte voor de gemeentelijke handkar van de straatmaker. Ook de veldwachter had daar z'n 'kantoor', waar personen die te diep in het glaasje hadden gekeken, een nachtje konden bijkomen. Wanneer dat spuithuisje is gebouwd is onbekend. Na de oprichtingsdatum in 1945 kwam er wat meer structuur in het oefenen met de brandspuit. Eén keer in de 14 dagen stond er een oefening op het programma. Begin jaren '50 werd er een Canadese leger Chevrolet aangeschaft, die door wagenmaker Jac.Met uit Alkmaar werd omgebouwd tot manschappenwagen. ft "avïj s o 00 V a? w Slktont HtKfMH i 12 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014 .«v// .°u»oSP O»,- Burg. Kok kijkt toe hoe de VW door het geschilderde vuur rijdt (titelfoto) De kazerne van oudorp in optima forma

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 12