il Het dak De school heeft een hoog opgaand schilddak. Alle schuine dakvlakken zijn belegd met een rode Romaanse pan. De gevels worden beëindigd door ruim overstekende bakgoten. Het dak is met deze eigenschappen geheel in lijn met de kenmerkende aspecten van de Delftse School. De klokkentoren Op de nok staat een mooie gemetselde ronde bogen, bestaande uit twee rollagen, zorgen er voor dat er niet te veel druk komt op de houten kozijnen en de ramen. De bogen zijn voorzien van een gemetseld sluitsteen motief in het midden van de ronding. De uiteinden van deze bogen rusten op gemetselde, iets uitstekende delen, 'imposten' genaamd. Deze zijn uitgevoerd als 'strekken'. Onder deze imposten zien we dan smalle decoratief gemetselde zuilen of pilasters. Deze pilasters, die eindigen op bakstenen sokkels, zijn aan de buitenzijde verdiept en tussen de vensters met een verticale, iets uitstekende, koppenlaag uitgevoerd. klokkenstoel. Ongetwijfeld is die aanwezig omdat het geluid van de bel, die vanuit de benedengang kon worden geluid, tot ver in de omtrek te horen moest zijn. De school had immers een groot verzorgingsgebied te bedienen. De toren bestaat uit een gepotdekselde basis en een vierkante houten klokkenstoel met open bogen, waarvan de wanden met lood zijn bekleed. Binnenin hangt een bronzen bel aan een draaibare klokkenstoelbalk. De klokkenstoel heeft een platte vierkante afdekking met een overstekend rand (een fries) met kroonlijst. Daarboven bevindt zich een klokvormig dakje dat ook met lood is bekleed. Op het dakje staat een staafpilon De ent-ree van de school De entree van de school is voorzien van een portiek met een hoge boog bij de ingang en een lagere boog aan de zijkant. Ook deze portiek is rijk voorzien van siermetselwerk. De zijboog bestaat uit ronde rollagen die eindigen op een impost als eerder beschreven bij de drie gevelvensters. De rondboog aan de voorzijde is hoger en bestaat uit twee lagen: een geprofileerde rand aan de bovenzijde en een verdiepte rollaag met een bakstenen sluitsteen. Daaronder wordt een pilaster gesuggereerd door een smal teruggemetseld verticaal geveldeel. Het bordes is belegd met geelbruine tegels en is te bereiken via een trap met drie crèmekleurige natuurstenen treden en oranje-gele gebakken stootborden. De eiken voordeuren zijn uitgevoerd met 8-ruits raampartijen. De verticale roede is asymmetrisch geplaatst waar door de rijen raampjes in het midden smaller zijn dan aan de buitenzijde van de deuren. Het plafond is, net als bij het woonhuis, uitgevoerd met een sierlijst en is door platte latten verdeeld in 4 vlakken. Aan weerszijden van de trap zijn plantenbakken gemetseld, een typisch bij de Amsterdamse School behorend kenmerk. Bij een opdracht ontwierp men namelijk vaak losstaande of aangebouwde gemetselde elementen bij het hoofdonderwerp. In het geval van de school zijn ook ontwerpen opgenomen van een overdekte schuilplaats annex fietsenstalling, een toegangsdam naar de woning en in die tijd gebruikelijke klompenrekken voor de kinderen. Helaas zijn de oorspronkelijke smeedijzeren naamletters niet meer aanwezig. In 1981 is een beeld van John Bier ft tlnru ■"SaJ 10 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014 K De entree van onderwij ze rswoning A De bijzondere brug voor de onderwijzerswoning A Raampartij in de rechtergevel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 10