Religieus erfgoed DoitP Oujnnopp St/ "f/foruurr zj+ ALGEMEEN IN NEDERLAND en Oudorp in het bijzonder genereren die noodzakelijk zijn voor duurzame instandhouding. Kerken Nederland kende recent zo'n 4.220 kerkgebouwen in functie'. Deze gebouwen zijn bijna allemaal eigendom van één van de vijf belangrijkste kerkgenootschappen: het Rooms-katholieke Kerkgenootschap in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Oudkatholieke Kerk van Nederland. In de komende decennia komen honderden kerken vrij door ontkerkelijking en samenvoeging van gemeenten en parochies. Voor een ander deel van de kerkgebouwen geldt dat de kerk genootschappen steeds meer moeite zullen hebben om de kosten van dagelijks gebruik te dragen, laat staan (voldoende eigen) gelden te Kloosters In Nederland zijn 190 zelfstandige religieuze instituten gevestigd, die sterk variëren in ledental en bestaansduur. Voornamelijk kloostergemeenschappen dateren soms al uit de vroege middeleeuwen, veel apostolische gemeenschappen zijn gesticht in de negentiende eeuw. Als gevolg van secularisatie is inmiddels een groot aantal kloosters gesloten. Gelukkig is nog steeds op veel plekken religieus leven zichtbaar aanwezig: in gastenverblijven bij abdijen en in bezinningscentra, maar ook i-,8 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 4/ - S-.Uilii's J Oudorp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 8