Voorwoord In de vorige kroniek schreef Peter Groot, ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Historisch Oudorp, hoe trots hij is om een "Oudorper in West-Friesland" te zijn. Ik snap dat en kan een heel eind met hem mee voelen na 35 jaar woon- en werkervaring in Oudorp. Maar hem daarin evenaren gaat mij niet lukken. En gelijkwaardigheid op het gebied van kennis over Oudorp en zijn bewoners? Dat is onmogelijk. Per slot van rekening is hij hier geboren, getogen, en nog altijd woonachtig. Afkomstig uit Heemskerk ben ik, in historisch perspectief, als Hollander een vijand van de West-Friezen. Maar tegenwoordig doen al die vroegere tegenstellingen er gelukkig niet meer toe. Het heeft Peter in ieder geval niet belemmerd mij te vragen actief te worden voor de Stichting, en mij niet weerhouden om positief op zijn verzoek te reageren. Gelijk met Peter Groot heeft Freek van der Veen, ook een bestuurslid van het eerste uur, vorig jaar afscheid genomen. Aangezien zij beiden ook het redactieteam vormden van de jaarlijkse kroniek, was het dit keer voor de andere bestuursleden even zoeken en wennen aan een nieuwe taakverdeling. Dank zij het enthousiasme en de inzet van mijn collega-bestuursleden, kan ik u melden, dat er toch ook nu weer een mooie en zeer lezenswaardige kroniek is verschenen. Als schrijvers van artikelen hebben Dick Veel en Henk de Visser daar ook hun bijdragen aan geleverd. Andere vermeldenswaardige activiteiten van de stichting zijn het organiseren van wandelingen langs historische plaatsen en gebouwen in Oudorp, het uitbrengen van een wandelgids, en het houden van lezingen over geschiedkundige onderwerpen. Vooral de avonden waarop Joop Duinmeijer De Nollen liet herleven en Eric Zwijnenberg over de molens in en rond Oudorp sprak, konden op veel belangstelling rekenen. En tegenwoordig zijn we ook op Facebook te vinden onder www.facebook.com/historischoudorp Namens het bestuur en de scribenten wens ik u veel leesplezier met de kroniek 2013. Martin van Hooff, Voorzitter ll 6 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 .hi"-,., Oudorp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 6