als een bruisend buurtcentrum voor de Oudorperpolder met zijn wijkcentrum, winkels, bibliotheek en medische praktijken, maar nu qua uitstraling een verouderd en verpauperd gebied, waar al bijna 20 jaar revitaliseringsplannen voor worden gemaakt. In dit geval zou je kunnen spreken van een gemiste kans, omdat dit centrum nu eenmaal elke schoonheid en allure ontbeert en praktisch onzichtbaar is van enige afstand. Deze zichtlijn heeft veel potentie, maar is totaal niet uit de verf gekomen. Wie weet, misschien dat het nieuwste plan voor de opwaardering van het gebied hierin verbetering gaat brengen. In 2007 is de Oudorperpolder wel een zichtlijn rijker geworden die de moeite waard is. Kijkt u op de Dommelstraat bij het winkelcentrum Polderhof naar het oosten, dan prijkt daar het onder architectuur gebouwde wijkcentrum De Oever op een prominente plaats in de wijk. De Oever is in de plaats gekomen van het wijkcentrum De Vang bij het Polderhof en het Dorpshuis aan de Meidoornlaan. De Oever, hoek Dommelstraat/ Amstelstraat Oudorp-dorp Ook het oude dorp kent enkele mooie lijnen, sommigen oud, anderen van deze tijd. Als we ze proberen te rangschikken op leeftijd, dan moeten we beginnen met de kijk vanaf de Westerstraat op het kerkgebouw De Terp, het voormalige gemeentehuis en de voormalige burgemeesterswoning. In vroeger dagen woonde de dominee van De Terp aan de Westerstraat en kon dagelijks vanuit zijn huis van dit uitzicht genieten. A Zicht op De gebouwen op het winkelcentrum kruispunt vormen Polder-hof samen een prachtige historische cluster, het zijn tegenwoordig allemaal rijks- of gemeentelijke monumenten, waarbij ook het zicht over het groene schapenweidje en het rechts gelegen renteniershuis bijdraagt aan de bijzondere sfeer op die plek. De huidige kerk, inderdaad gelegen op een terp, staat op de plaats waar meer dan tien eeuwen gelegen een eerste kerk in Oudorp is gesticht. Vandaar dat we weten dat Oudorp echt al een oud dorp is. Meer een doorkijk dan een zichtlijn is het uitzicht vanaf 't Wuiver naar de Kippenbrug en visa versa. Er staan geen mooie of opvallende gebouwen te pronken. Het is meer een functionele doorkijk, want vanaf de Kippenbrug is de logische loop naar het dorp te zien. En vanaf 't Wuiver toont zich de Kippenbrug als de verbinding naar het achterland, met name naar Heerhugowaard. Eenmaal aangekomen bij de Kippenbrug ontvouwt zich een fraai deel van het dorp. Het kanaal met de bootjes, de brug met het uitzicht op de polders, de Ambachtsmolen en het natuurgebied De Leedjes vormen samen een mooi landschappelijk geheel. Boerderij/herberg De Vuik Terug naar de huidige kern van het dorp. We kijken vanaf het Nyenburg naar het westen recht de prachtig beboomde Munnikenweg in. Een fotogeniek doorkijkje naar de groene Oudorperhout, het grootste en mooiste natuurgebied dat Oudorp rijk is. Maar vroeger stond recht tegenover de Munnikenweg, aan de Herenweg, waar nu de dubbele rijbaan van het Nyenburg begint, de grote en zeer bekende boerderij en herberg De Vuik. Voorwaar een blikvanger voor iedereen die vanaf de Munnikenweg het dorp in kwam. Helaas is dit markante gebouw in1962 verbrand. Ter afsluiting: in dit artikel zijn niet alle mooie doorkijkjes en zichtlijnen aan de orde gekomen. Zie bijvoorbeeld het artikel van Dick Veel in deze kroniek waarin een schitterende oude foto is opgenomen van Het Rode Hert, gezien vanaf de Frieseweg. Martin van Hooff A Zicht op herberg de Vuik h 42 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 hting I istorischl Oudorp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 42